Twijfel

0
308
Op een zondagavond laat viel ik midden in een tv programma van Andries Knevel die in gesprek was met kinderboekenschrijfster Corien Oranje. Deze aflevering bleek een herhaling van 5 april 2015. Corien vertelde dat ze bezig was om samen met natuurwetenschapper Cees Dekker een boek te schrijven over geloof en wetenschap. Iets duidelijker gezegd: schepping en evolutie samen te laten gaan in de Bijbel voor de lezersgroep van 10 tot 14 jarigen. Inmiddels is het boek uit en heeft al de nodige reuring teweeg gebracht in christelijk Nederland. De bedoeling van de schrijvers is om naast het scheppingsverhaal ook een portie evolutieleer te koppelen zodat beide samenvallen in een geheel. Dan is geloof en wetenschap mooi samengevoegd tot een geheel. Zo kunnen de jonge kinderen, en met name deze uit een christelijk nest, beter beslagen ten ijs komen wanneer ze op het vwo en universiteit terecht komen.

Door Peter Bakker

De in mijn ogen grote verpersoonlijking van de geloofstwijfel, Andries Knevel, kreeg aan zijn tafel een mede twijfelaar. Hij genoot zichtbaar toen Corien op zijn vraag: ‘Twijfel je weleens?’ bevestigend antwoordde. Ah, zag je hem vergenoegd denken. Ik ben niet de enige. Ik heb er een lotgenoot bij. Vergeef mijn verbindende denken, misschien zit ik verkeerd maar ik kwam tot een opmerkzame overeenkomst tussen beide christenen. Beide hebben theologie gestudeerd. De een meen ik aan de vu en de ander in Kampen. En veelal is de methode van de universiteiten dat ze jou als jong christenstudentje uit de polder, je bestaande geloofsfundamenten onderuithalen om je zogenaamd aan het denken te zetten. Waarna men, middels andere godsdienststudies en denkstromingen, de nodige twijfel in je jonge geloofsleven zaait. Zo komen er predikanten in kerken te staan die een vreemd soort van vervormd christendom belijden. Als je aan deze studenten zou vragen of ze wederom geboren zijn, kijken ze je meestal aan van, waar heb je het over. Ik pleit daarom ook voor een wederom geboren zijn criterium, voordat je een verwrongen beeld opgediend krijgt. Geloof is namelijk niet alleen een bundel theoretische opsommingen. De Bijbel is niet zomaar een literair boek dat te vergelijken is met een koran of een hindoegeschrift. U ziet ik schrijf Bijbel met een hoofdletter omdat ik geloof dat het Gods woord is van a tot z.

Andries vroeg dan ook: ‘Twijfel je weleens?’ Waarop zij antwoordde: ‘Ja, ik twijfel regelmatig. Twijfel hoort er voor mij bij, bij geloven. Je kunt God toch niet zien, dus… Vanaf mijn 15e heb ik gewoon getwijfeld.’ Aldus Corien. Nou schrijft de broer van de Here Jezus, Jacobus, in zijn brief dat, ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.’

Ik heb het nodige in mijn leven meegemaakt, en veel begrijp ik ook niet van Gods handelen in de wereld, maar dat heeft totaal geen invloed op mijn zekerheid van geloven. Twijfel ken ik niet, ik begrijp alleen niet alles. Ik citeer nu de komende regels uit “Het Leven” bij de Jacobus brief vers 6. “Twijfel is een houding van de geest, waardoor je er niet helemaal van overtuigd bent dat Gods weg de beste weg is. Twijfel springt voortdurend heen en weer tussen eigen gevoelens, wereldse ideeën en Gods geboden. Het geneesmiddel voor een twijfelende geest is een volledige, hartelijke toewijding aan de betrouwbare weg die God wijst.” Blijf dus dicht bij wat de Bijbel en dus Gods woord u leert en bovenstaand geneesmiddel zal u helpen.