Alles is geoorloofd, maar niet alles is goed

0
284
Hebben jullie een veilige zone in jullie seksualiteit?

===================================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
==========================================================================

INTIMITEIT

SAMEN LEZEN

Opmerkelijk is dat de bijbel weinig of niets te zeggen heeft over de manier waarop man en vrouw hun seksualiteit beleven. Dit toont enerzijds hoe persoonlijk God de lichamelijke eenheid van man en vrouw ziet, en anderzijds dat er in de beleving van die intimiteit vrijheid is. Er worden in de bijbel geen suggesties of voorschriften aan verbonden.

Toch geldt voor intimiteit tussen man en vrouw één belangrijke grondregel:

Wij doen alleen datgene wat wij beiden willen en aangenaam vinden.

Enerzijds mag seksualiteit of een bepaalde uiting daarvan nooit afgedwongen worden. Anderzijds moet er ruimte blijven voor een zachte stimulans om nieuwe wegen te gaan en andere dingen te proberen.

In het schema onderaan dit artikel zien jullie de seksuele voorkeur en fantasieën van een man en een vrouw weergegeven. Waar deze voorkeuren elkaar overlappen, ontstaat een ‘veilige zone’ waarbinnen beide partners zich goed voelen. Zo’n door de praktijk gedefinieerde ‘veilige zone’ is voor ieder paar belangrijk. Binnen die zone weten de partners zich geaccepteerd en voelen zij zich zeker. Er hoeft niets meer gevraagd of uitgelegd te worden; het liefdesspel heeft zijn eigen uiting en vorm gevonden.

Het gevaar bestaat echter dat de seksualiteit binnen die ‘veilige zone’ zo bekend en voorspelbaar wordt dat één van de mooiste aspecten van het leven en de relatie een gewoonte of nog erger een sleur wordt.

Daarom is het goed dat zowel de vrouw als de man zich vrij voelen om de partner uit te nodigen (nooit dwingen) iets nieuws te proberen wat tot zijn of haar wensen of fantasieën behoort.

Zo’n experiment kan ertoe voeren dat deze nieuwe ervaring aan de ‘veilige zone’ wordt toegevoegd, of dat een (of beide) partner(s) ervaart dat deze uiting van seksualiteit toch niet zo goed past. De ongeschreven regel blijft echter om nooit grenzen te verleggen ten koste van de ander. Dat gaat immers regelrecht tegen oprechte liefde in; die niet anders wil dan de ander geluk, voldoening en zekerheid te schenken.

SAMEN BESPREKEN
Hebben jullie een ‘veilige zone’ waarbinnen jullie beiden zich geaccepteerd en zeker voelen?
Probeer eens uit te drukken wat voor jou die veilige zone is en waar de grenzen zijn?
Hebben jullie ook wel eens ervaren dat het mooie en goede van de ‘veilige zone’ zich heel geleidelijk en haast onopgemerkt kan veranderen in een gewoonte of sleur?
Wat kunnen jullie daartegen doen?
Neem eens de tijd om aan elkaar (onvervulde) wensen en fantasieën te vertellen. Spannend, maar ook opwindend.

=======================================================================
De liefde maakt een klein bed groot. Bertus Aafjes