Kinderen krijg je

0
454
Tien belangrijke overwegingen met betrekking tot het geschenk kinderen!

============================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
=====================================================================

KINDEREN

SAMEN LEZEN

Een kind is een fantastisch geschenk. Daarom ‘neemt’ een paar geen kind, maar ontvangt het met verwondering en in dankbaarheid. Kinderen krijgen betekent dat bij een paar de liefde die zij voor elkaar voelen, vermenigvuldigd wordt in een nieuw leven, een nieuw en uniek mensenkind.
Hier volgen tien belangrijke factoren om samen te bespreken bij het open staan voor dit geschenk.

1. Geestelijk
Kennen wij beiden de Heer en proberen wij bewust naar Zijn woord en in afhankelijkheid van Hem te leven? Bidden wij samen? Hoe kunnen wij verder groeien in ons geloof? Wat kunnen wij beter doen?

2. Liefde
Is onze liefde klaar voor dit wonder? Zijn wij volwassen genoeg? Kennen wij elkaar voldoende? Zijn wij vast van plan het opvoeden van ons kind (onze kinderen) samen ‘af te maken’ of bestaat de kans dat ons kind met slechts één van de ouders zal moeten opgroeien?

3. Motivatie
Kunnen wij omschrijven waarom wij er voor open staan een kind (kinderen) te ontvangen? Waarom nu?

4. Opvoeden
Hoeveel weten wij van kinderen? Hebben wij nagedacht over de normen en waarden die wij onze kinderen willen meegeven? Kunnen wij in de opvoeding één lijn trekken?

5. Gezondheid
Zijn wij als ouders lichamelijk in een goede conditie? Moeten wij rekening houden met afwijkingen/gebreken bij onze kinderen? Hoe zullen wij omgaan met kinderen die niet helemaal gezond zijn of een geestelijke en/of lichamelijke afwijking hebben?

6. Méér kinderen
Wat is ons ideaal aantal kinderen? Hoe denken wij over leeftijdsverschillen? Gaat onze voorkeur uit naar een jongen of een meisje? Hoe gaan wij ermee om als het geslacht anders is dan wij gehoopt hadden? Hoe zullen wij reageren op een tweeling?

7. Financiën
Zijn wij ons bewust van de financiële consequenties van een kind (kinderen)? (Een kind kost gemiddeld 17 procent van het jaarinkomen. Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent, drie 32 procent). Kunnen wij dit financieel aan? Zijn wij bereid onze levensstijl aan te passen?

8. Woning
Is ons huis echt een thuis? Is dit de plaats waar wij ons kind (kinderen) willen laten opgroeien? Hebben wij voldoende ruimte?

9. Werk
Hoe denken wij een kind (kinderen) te combineren met ons werk? Willen wij beiden werken? Hoe denken wij oppas te regelen?

10. Eensgezindheid
Willen wij beiden kinderen? Echt waar? Geen van beiden voelt zich in deze situatie gedrongen?

Samen bespreken
Als kinderen krijgen (nu of later) voor jullie een thema is, neem dan de tijd om samen te praten over deze vragen. Wees eerlijk en transparant met elkaar. Het is essentieel dat jullie elkaar ten diepste begrijpen.

==============================================================================

Een kind is zichtbaar geworden liefde.
Novalis