Conflicten kun je niet plannen, goed maken wel

0
286
In iedere relatie komen conflicten voor. En omdat die conflicten vaak spontaan ontstaan worden de kinderen ooggetuige (of oorgetuige!) daarvan. Zolang deze conflicten zich binnen bepaalde grenzen afspelen is dat ook in orde (dat wil zeggen de ouders behandelen elkaar met respect, verliezen niet hun controle en worden niet gewelddadig in woorden en/of daden). Immers zo worden de kinderen voorbereid op het leven, waarin conflicten altijd een rol spelen.

==================================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
==================================================

Kinderen
Samen lezen

Als een paar zich echter na een conflict terugtrekt om de situatie onder vier ogen te bespreken of het ‘s avonds in bed weer goedmaakt, gaat dit aan de kinderen voorbij.

Het gevaar bestaat dat de kinderen wel de conflicten meekrijgen maar niet de liefde, de vergeving en de nieuwe start.

Het is daarom goed, om kinderen als ze een conflict mee moeten maken, ook te betrekken bij het ‘goed maken’.

Enkele suggesties
Verberg jullie conflicten niet voor de kinderen zolang deze conflicten fair zijn en niet uit de hand lopen. (Voor kinderen is het heel erg om lelijke scheldwoorden te horen, vazen tegen de muur kapot zien slaan of zelfs geweld te moeten aanzien).

Betrek de kinderen niet in jullie conflict en voorkom dat zij gedwongen worden om partij te kiezen.

Maak het zo mogelijk ook weer goed in het bijzijn van de kinderen en maak duidelijk dat alles weer in orde is. (Gisteren was pappa boos op mamma, maar dat is weer voorbij. Wij hebben de liefste mamma in de hele wereld. Toch!)

Toon genegenheid voor elkaar in het bijzijn van de kinderen. Het moet duidelijk zijn voor de kinderen dat pappa en mamma echt van elkaar houden, ook als ze het niet altijd met elkaar eens zijn en ook als ze wel eens ruzie maken.

Samen bespreken
Tonen jullie liefde voor elkaar in het bijzijn van jullie kinderen? Hoe?
Proberen jullie ruzies te verbergen voor de kinderen of worden zij vaker deelgenoot van conflicten?
Maken jullie het ook weer goed in het bijzijn van de kinderen of laten jullie hen weten dat alles weer in orde is?
Wat kunnen jullie beter doen?

====================================================
Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek. Joseph Joubert
=====================================