Het sleutelwoord is geven

0
289
Seks kan één van de mooiste belevenissen zijn die een mens op deze planeet mag genieten.

Mijn mening: 094-Ik geniet van seks met mijn partner!

========================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
========================================

INTIMITEIT

SAMEN LEZEN

Seks kan één van de mooiste belevenissen zijn die een mens op deze planeet mag genieten, maar dezelfde handeling kan ook één van de meest afschuwelijke en traumatische ervaringen zijn die een mens kan (moet) ondergaan. Het verschil tussen het een en het ander ligt in één woord: vrijheid.

De essentie van de seksuele daad is de volledige overgave aan een andere persoon; zichzelf zonder reserve schenken; “Ik hou van jou en daarom mag jij mij helemaal hebben”. Het is een geschenk en het kan daarom alleen waarde hebben als het vrijwillig gegeven wordt.

Onvrijwillige seks is diefstal. Het betekent nemen wat niet gegeven wordt. Het is een inbreuk op het meest persoonlijke wat een mens heeft: het unieke lichaam, waarin een unieke geest en een unieke ziel verankerd zijn. Onvrijwillige seks kan daarom alleen maar een vernietigende uitwerking hebben op diegene die ‘genomen’ wordt.

Vier gradaties in seks
1. Nemen
De laagste en absoluut verwerpelijke vorm van seksualiteit. Nemen wat je niet toebehoort en wat niet geschonken wordt, is crimineel en hoort bestraft te worden. Zo is dat ook seksueel. Dat geldt ook binnen een relatie. Ook daar mag seksualiteit alleen dan genoten worden wanneer gegeven wordt. Nemen is nooit OK en is nooit goed te praten.

2. Kopen
Als de (sterke) seksuele behoefte niet wordt bevredigd, zoeken veel mannen (soms vrouwen) ogenschijnlijk probleemloze bevrediging in betaalde seks. Betaalde seks is onvrijwillige seks, omdat het de aanbiedster (aanbieder) van seks niet gaat om liefde, maar uitsluitend en alleen om de beloning. Zonder beloning (betaling) zou er geen prostitutie zijn.

Ook binnen een relatie kan een vorm van ‘betaalde seks’ voorkomen. “Jij mag met mij slapen als je mij daarna beloont met …”. Of het tegenovergestelde: seks onthouden om de ander te bestraffen. Dat is seks met als bijbedoeling het eigen voordeel.

3. Ontvangen
Bij onvrijwillige seks is nooit sprake van liefde. De motivatie is egoïstisch en gericht op het bevredigen van de eigen behoeften. Maar ook veel vrijwillige seks is primair gericht op ontvangen. De partners geven zich vrijwillig aan elkaar omdat ze van elkaar houden, maar beleven de seksuele handelingen als het ontvangen van liefde en bevrediging. Dit is onvolwassen of onvolgroeide seks, die nog veel ruimte heeft voor ontwikkeling.

4. Geven
De essentie van liefde is geven. De essentie van seksuele uitingen van liefde is niet anders. Het sleutelwoord is geven. Met andere woorden beide partners zijn er alleen op gericht om de ander liefde, voldoening en bevrediging te schenken. Ze denken niet aan zichzelf, maar aan de partner: “Hoe kan ik hem/haar de hemel binnen voeren!” Dit is de hogeschool van de seksuele liefde.

SAMEN BESPREKEN
Praat eens samen over dit artikel.
Kunnen jullie het eens zijn met deze tekst?
Hoe staat het met jullie seksualiteit?
Is dat eerder ontvangen of geven?

========================================
De man geeft om te kunnen ontvangen; de vrouw ontvangt om te kunnen geven.
========================================