Vier reacties als je moeite hebt met het gedrag van je partner

0
331
Toon je respect voor jouw partner en geef hem of haar de mogelijkheid van mening te verschillen!

=====================================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
========================================================================

COMMUNICATIE

SAMEN LEZEN

In deze serie worden paren telkens opnieuw aangemoedigd om de verschillen met hun partner in voelen, denken en handelen als iets positiefs te beleven en te accepteren. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat je met bepaalde uitingen en handelswijzen van jouw partner moeite hebt.
Wat doe je dan?

1. De ander onder dwang willen veranderen
Dat wil zeggen: geestelijke, verbale of zelfs lichamelijke druk (of geweld) uitoefenen om de ander te veranderen naar jouw wensen. Dit is de ‘buigen of barsten’ strategie die in een liefdevolle relatie geen plaats mag hebben.

Ans had er moeite mee dat Herman in huis rookte. In een boze bui spoelde zij al zijn sigaretten door het toilet. Herman was woedend. Het veranderde niets.

2. De ander proberen ‘op te voeden’
Kort gezegd betekent dit de ander ‘belonen’ voor gedrag dat jij voor wenselijk houdt en ‘bestraffen’ voor gedrag dat jou niet past. Dit is een subtiele manier van dwang, die uitstekend werkt bij het opvoeden van kinderen. Jouw partner is echter geen kind, maar een volwassen, gelijkwaardige persoon.

Ans wees liefkozingen van Herman af, omdat zijn adem volgens haar niet fris was. Zelf wist ze heel goed dat dit niet de werkelijke reden was. Het werkte niet.

3. Wensen voor verandering samen bespreken
Dit is een volwassen en liefdevolle manier om om te gaan met wensen tot verandering bij de partner. Door open en eerlijk te praten over dingen die jou storen, toon je respect voor jouw partner en je geeft hem of haar de mogelijkheid van mening te verschillen. In een relatie waar liefde heerst en waar beide partners het beste wensen voor de ander, kunnen op deze manier zeker oplossingen gevonden worden.

Na een goed gesprek sloten Ans en Herman een compromis. De bovenverdieping van het huis en de keuken werden tot niet-rokers zone verklaard.

4. Het gedrag van de ander liefdevol accepteren
Dit is de hogeschool van de liefde. Je accepteert het voelen, denken en handelen van jouw partner, ook als je het daar niet mee eens bent. Als je partner zo ook met jou omgaat, hebben jullie een prachtige liefdevolle basis voor jullie relatie.

Het compromis nam de druk weg. Herman begon meer rekening te houden met de wensen van zijn vrouw. Uiteindelijk rookte hij alleen nog buiten.

SAMEN BESPREKEN
Neem beiden een stuk papier en schrijf drie dingen op, die je in het gedrag van jouw partner (zo af en toe) storen.

Schrijf vervolgens achter ieder probleem, op welke van de vier manieren jij hier meestal op reageert.

Schrijf daarna op hoe je zou willen reageren.

Als jullie dit gedaan hebben, kun je beiden besluiten of jullie datgene wat je opgeschreven hebt aan elkaar wilt vertellen. Je hebt echter het recht om niets te vertellen. De ander moet dit dan accepteren.

=============================================================

Mensen veranderen alleen als ze willen veranderen.