Losmaken en loslaten

0
318
Om volwassen te worden moet een kind zich losmaken van de ouders en moeten de ouders hun kind(eren) loslaten. Jezus heeft het zelfs over ‘verlaten’. Dat wil zeggen dat een kind de afhankelijkheid van de ouders moet verlaten om een nieuwe binding en afhankelijkheid te kunnen aangaan.

============================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
==========================================================

KINDEREN

Samen lezen

Loslaten is voor de meeste ouders een moeilijk proces. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun kinderen en zijn bang dat de kinderen het zonder hun zorg en begeleiding niet goed zullen redden. De kinderen op hun beurt ervaren deze angst voor het loslaten als een gebrek aan vertrouwen. Zo ontstaat heel gemakkelijk een (ongewilde) conflictsituatie.

Loslaten is een proces
Eigenlijk begint het proces van loslaten al gauw na de geboorte. Het kind wordt bijvoorbeeld voor een avond overgelaten aan een oppas; later zoekt het vrienden en vriendinnetjes op; dan volgt een weekend alleen bij oma, een jeugdkamp, enz.

Als de tienerjaren zijn aangebroken zal het kind over het algemeen eerder de indruk hebben op eigen benen te kunnen staan dan de ouders. Daardoor ontstaat – enkele jaren – een spanningsveld van losmaken en loslaten. Het kind wil zich meer en meer losmaken van de ouders, de ouders willen het kind echter niet in hetzelfde tempo loslaten.

Als dit proces van losmaken en loslaten echter op een goede manier wordt afgerond herstelt de relatie tussen ouders en kind(eren) zich weer. Het wordt dan een relatie tussen volwassenen en niet meer primair een ouder-kind relatie.

Enkele suggesties

Maak als ouders bewust de keuze jullie kind(eren) los te laten.

Geef jullie kind(eren) steeds meer verantwoordelijkheden en vrijheid.

Sta jullie kind(eren) toe fouten te maken. Bespreek, wanneer de emoties over deze fouten weggeëbd zijn, de

situatie met elkaar en laat jullie kind(eren) zelf conclusies trekken.

Wees erop voorbereid dat jullie kind een weg kan kiezen die anders is dan jullie voor ogen hebben.

(Bijvoorbeeld met betrekking tot zijn of haar werk, een partner, vertrek naar het buitenland, levensinstelling, etc.).

Niet alleen het kind moet leren in het proces van loslaten, ook de ouders moeten leren en zich aanpassen aan

nieuwe vormen in de omgang met elkaar.

Wees eerlijk met jullie kind(eren) over blijdschap en teleurstellingen in de ontwikkelingen, zonder het recht op

zelfstandigheid te willen beperken.

Wees niet te angstig in de ‘probleemtijd’ van de puberteit. Vaak komt het kind na een aantal ‘wilde jaren’ als

een kat op haar pootjes terecht.

Samen bespreken
Hoe doen wij het in het loslaten van onze kinderen?

Durven wij hen in toenemende mate vrijheid te geven?

Zijn wij eensgezind in dit proces?

==============================================================
Een man moet zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden. Jezus Christus
==========================================================