Niet jij, maar ik!

0
307
Ter overdenking een heel eenvoudige, maar werkzame suggestie met betrekking tot conflicten. Als jullie deze eenvoudige regel toepassen worden conflicten mogelijkheden voor verdere groei.

==================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
======================================================

Communicatie

Samen lezen

Stel dat jouw partner je pijn doet of teleurstelt.
Hoe reageer je dan?

Waarschijnlijk met verwijten, beschuldigingen en kritiek. “Jij blijft op de TV altijd hangen als er bloot te zien is. Vroeger was ik interessant voor jou, maar mij kijk je niet meer aan”.

De reactie is helemaal gericht op de ander en op datgene wat hij of zij in jouw ogen verkeerd heeft gedaan (JIJ).

Hoe zal je partner naar alle waarschijnlijkheid op je ‘aanval’ reageren? In negen van de tien gevallen door zich te verdedigen en verwijten terug te kaatsen. “Dat is helemaal niet waar. Jij moet ook altijd overdrijven. En ja, nu wij het er toch over hebben, vroeger deed jij veel meer moeite om interessant voor mij te zijn”.

Ook deze reactie is weer helemaal gericht op de ander (JIJ). Het conflict wordt groter.

Stel je nu eens voor dat jouw partner je opnieuw pijn doet of teleurstelt en …

Je antwoordt niet met verwijten, beschuldigingen of kritiek, maar je vertelt waarom deze gebeurtenis jou pijn doet (IK).

“Mijn lieve man, ik voel mij als jouw vrouw minderwaardig als jij zo naar andere vrouwen kijkt. Ik wil zo graag dat je mij ziet en mij aantrekkelijk vindt”. (IK)

In een relatie waar liefde heerst zal de reactie op deze woorden heel anders uitvallen. Kritiek en verwijten worden niet teruggekaatst maar er zal begrip en sympathie zijn. “Lieverd het spijt mij dat ik jou pijn heb gedaan. Ik ben mij niet eens bewust dat ik regelmatig naar anderen kijk. Ik zal daar wat meer op letten. Jij bent voor mij de enige vrouw die echt interessant is”.

Klik hier om dit alles in een overzicht te zien!

Samen bespreken

Is dit thema herkenbaar?

Kunnen jullie beiden een voorbeeld geven waarin jij je partner verwijten naar het hoofd hebt geslingerd (JIJ) waar je ook over jouw gevoelens had kunnen spreken (IK)?

Kunnen jullie afspreken om in het vervolg bij een conflict geconcentreerd te zijn op wat je voelt (IK) en niet op datgene wat de ander volgens jou verkeerd heeft gedaan (JIJ)?

=======================================================
Wie strijd zoekt vindt altijd woorden. Werner Mitsch
================================================