Opgroeien, opvoeden en opleiden

0
323
Een proces dat het leven van het kind bepaalt!

=============================================================
Een artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
====================================================

KINDEREN

SAMEN LEZEN

Het leven wordt doorgegeven van generatie op generatie. Dat betekent dat iedere nieuwe generatie eens de oude zal zijn. Het doorgeven van leven (en daaraan verbonden het doorgeven van kennis, gedrag en overtuigingen), maar ook de noodzaak van het ‘loslaten’ van elkaar behoort tot de
mooiste maar ook de moeilijkste taken die een mens tijdens zijn leven te vervullen kan krijgen.

Opgroeien
Ieder mens bestaat uit ziel, geest en lichaam. Opgroeien heeft met het lichaam te maken. Dat wil zeggen dat het kind alles geboden moet worden (voeding, slaap, beweging, inentingen, medische verzorging, etc.) om lichamelijk op te groeien naar gezonde volwassenheid.

Opvoeden
Dit heeft met de ziel te maken – het karakter, de persoonlijkheid, het gevoelsleven, normen en waarden, de geloofsbeleving. In de opvoeding kunnen ouders aan kinderen hun levensbeschouwing en datgene wat voor hen belangrijk is, overdragen. Maar ouders zijn niet de enigen die kinderen begeleiden en beïnvloeden in dit proces. Ook leerkrachten en vrienden en vriendinnen spelen daarbij
een belangrijke rol. En vergeet niet de invloed van internet en t.v.

Opleiden
De geest is het commandocentrum van het leven. Hoe meer kennis, inzicht en levenswijsheid daar opgeslagen wordt, hoe groter de kans op een geslaagd leven. Daarom moeten kinderen geestelijk uitgedaagd worden en de best mogelijke, bij het kind passende, opleidingen aangeboden worden.

Een proces
Opgroeien, opvoeden en opleiden zijn processen die veel tijd nemen. Globaal gaan ouders en kind(eren) daarbij door drie stadia:

Afhankelijk van de ouders
In het eerste stadium is het kind in ieder opzicht totaal afhankelijk van de ouders. Zonder ouders (dat wil zeggen zonder de zorg van ‘ouderen’) kan het kind onmogelijk overleven.

Zelfstandigheid oefenen
Vanuit de afhankelijkheid van de ouders volgt een lange tijd van opgroeien, opvoeden en opleiden. Naar lichaam, geest en ziel moet het kind de lange weg naar volwassenheid gaan. Het leert in groeiende mate voor zichzelf, voor anderen en voor zaken te zorgen.

Zelfstandig zijn
De tijd van opgroeien, opvoeden en opleiden moet uiteindelijk leiden tot een volwassen persoon die op zijn/ haar beurt weer verantwoording kan nemen voor de volgende generatie.

SAMEN PRATEN

Als jullie kinderen hebben, praat dan samen over ieder kind afzonderlijk met betrekking tot opgroeien, opvoeden en opleiden.
Doen jullie alles wat mogelijk is om jullie kinderen een optimaal proces van ‘volwassen worden’ aan te bieden?
Wat kunnen jullie beter doen?

================================================

Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen. Cees Buddingh

===========================================================