Verdeling van verantwoordelijkheden

0
323
Een partnerschap is in zekere zin als een klein bedrijf waar verantwoordelijkheden verdeeld zijn en taken uitgevoerd moeten worden. Hoe die ‘taakomschrijvingen’ in jullie ‘familiebedrijfje’ er uit zien heeft met een aantal factoren te maken.

============================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
==========================================================

MAN/VROUW

Samen lezen

1. De opvoeding
Als je vader de kostwinner was en je moeder alle werk thuis gedaan heeft dan is de kans groot dat je onbewust dat model hebt overgenomen als juist en wenselijk. Als jouw partner echter van thuis uit een ander model heeft meegekregen kunnen gemakkelijk spanningen ontstaan.

2. Traditionele rollenmodellen
Ook de samenleving heeft een invloed op de taakverdeling tussen man en vrouw. Ziekenzorg wordt in het algemeen gezien als een taak voor vrouwen; de zorg voor de auto of de computer is eerder ‘mannenzaak’. In deze tijd en in de westerse culturen wijken paren echter steeds meer van deze traditionele rollen af.

3. Je eigen wensen en vaardigheden
De partner die het best rekenen kan zal waarschijnlijk de verantwoording nemen over de familiefinanciën. De partner met de beste sociale vaardigheden zal haast automatisch de drijfveer worden voor contacten met familie, vrienden, buren en collega’s.

4. Je beroep
Als de man de kostwinner is, is het duidelijk dat zijn aandeel in de dagelijkse zorg voor de kinderen en in het huishouden anders moet zijn dan wanneer beide partners een baan hebben.

Samen bespreken
Hoe hebben jullie de vier belangrijkste verantwoordelijkheden verdeeld?
Klik hier en plaats het cijfer 1 bij de persoon die primair verantwoordelijk is voor onderstaande verantwoordelijkheden en het cijfer 2 bij de andere persoon als hij of zij een secundaire verantwoording heeft.

Zijn jullie het met elkaar eens over deze verdeling?

==========================================================
Alles kun je eerlijk verdelen het werk echter niet. Wolfgang Mocker
==========================================================