Vier manieren om te reageren op macht

0
307
Macht speelt overal een rol waar mensen samen komen, samen leven en samen handelen. Alhoewel het uitoefenen van macht niet altijd verkeerd is kan macht in een relatie vaak op de volgende manier samengevat worden: Ik wil bepalen hoe jij denkt en wat jij doet.

=================================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
=================================================================

MAN/VROUW

Samen lezen

Zo kun je met macht omgaan:

Je kunt slikken
Zo wordt de vrede niet verstoord, maar het zal je niet gelukkig maken. De een is groot, de ander is klein. De een is sterk, de ander is zwak. De een bepaalt de ander volgt. Dat wil zeggen: uiterlijk. Innerlijk ziet het er waarschijnlijk anders uit. Zoals de jongen die door zijn vader gedwongen werd stil te zitten. Mokkend zei hij: Ik zit van buiten, maar ik sta van binnen. Slikken is niet goed en kan leiden tot ontevredenheid, manipulatie, sabotage of zelfs haat.

Je kunt vechten
Zo krijg je misschien je recht, maar de situatie wordt er niet plezieriger op. Het is nooit goed als een partner door strijd zijn of haar zin doorzet.

Je kunt liefdevol assertief zijn
Volgens van Dale betekent assertief: in staat om voor zichzelf op te komen = zelfbewust, weerbaar. Dat lijkt misschien een beetje op het vorige punt, het verschil zit echter in de liefdevolle benadering. In een goede relatie moet het mogelijk zijn op een liefdevolle manier een eigen mening te verkondigen, zelfbewust en weerbaar te zijn, zonder dat dit tot conflicten leidt.

Je kunt verdelen en heersen
Veel machtsproblemen kunnen voorkomen worden door er samen over te praten en grenzen te trekken.

In het schema hier boven zien jullie drie deelgebieden waar macht uitgeoefend kan worden, dat wil zeggen: waar iemand het voor het zeggen heeft.

De man heeft het alleen voor het zeggen in een afgesproken en afgebakend deelgebied. Bijvoorbeeld hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de auto.

De vrouw heeft het alleen voor het zeggen in een ander afgebakend deelgebied. Bijvoorbeeld zij is verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud van het huis.

Er is echter ook een deelgebied waar geen van beide partners het alleen voor het zeggen heeft. Hier kunnen uitsluitend beslissingen genomen worden na onderling overleg en in eensgezindheid. Bijvoorbeeld: naar welke school gaat ons kind of waar gaan we dit jaar met vakantie naar toe?

Samen bespreken
Neem een blad papier en deel dat in drie kolommen. Geef aan welke verantwoordelijkheden waar ingevuld kunnen worden. Waarvoor is de man verantwoordelijk; waarvoor de vrouw en welke verantwoording willen jullie samen delen?

================================================================
Macht zonder verantwoording is als vuur zonder controle. Ernst R. Hauschka
=============================================================================