Vier voorbeelden van goede macht

0
316
Macht over de partner is meestal destructief en ontneemt vrijheid in denken en handelen. Het plaatst de ander in een kooi. Negatieve macht ontneemt de engel zijn vleugelen zodat zij/hij niet meer vliegen kan.

===================================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
======================================================================

MAN/VROUW

Samen lezen

Toch is macht niet per definitie verkeerd. Integendeel goede macht is nodig om een relatie te ondersteunen en goed te laten functioneren.

In dit hoofdstuk vier voorbeelden van goede macht. In de volgende studie enkele manieren om te reageren op macht in de relatie.

1. De macht van de seksen
Man en vrouw zijn beiden beter in bepaalde dingen dan de ander. De vrouw zal bijvoorbeeld meestal veel gemakkelijker medeleven kunnen vinden voor een lijdende persoon. De man is meestal beter in het formuleren en nastreven van concrete doelen. Laat elkaar deze macht. Vecht er niet tegen, maar maak gebruik van het grotere inzicht en de grotere vaardigheden van de ander.

2. De macht van kennis
Kennis is macht. Beide partners hebben niet hetzelfde inzicht en de gelijke kennis. Als de computer ineens ‘gek doet’ is het in de meeste gevallen beter de man de kans te geven dit probleem op te lossen. Als de vrouw Frans spreekt en de man niet, zal zij het gedurende een vakantie in Frankrijk voor het zeggen hebben.

Grotere kennis geeft weliswaar macht aan die persoon, maar is in een goede relatie een verrijking voor de ander en voor het paar.

3. De macht van afspraken
Als in een relatie taken en verantwoordelijkheden verdeeld worden, dient met die verdeling ook macht geschonken te worden. Als een paar heeft afgesproken dat de vrouw verantwoordelijk is voor het huishoudbudget dan moet zij ook de ‘macht’ hebben om dit budget naar eigen inzicht te kunnen besteden.

4. De macht van goed doen
Als de man zegt: “Liefste pak jouw koffers, vanavond vertrekken wij naar een leuk romantisch hotelletje” oefent hij macht uit over zijn vrouw. Dit is echter een macht die goed wil doen en de ander gelukkig wil maken. Deze macht is mooi en positief, vooropgesteld dat de eerlijkheid en fijngevoeligheid daar zijn om in te schatten wat de ander werkelijk wil.

Samen bespreken
Vertel jouw partner wat zij/hij beter kan dan jij. Kun jij jouw partner daarvoor eren of ben je toch een beetje in competitie?

Hebben jullie concrete afspraken voor jullie samen leven en sta je elkaar toe om het binnen die afspraken voor het zeggen te hebben?

Probeer beiden eens voorbeelden te vinden van ‘goede macht’ in jullie relatie.

Hoe kunnen wij ‘goede macht’ over elkaar verder cultiveren?

===========================================================
Hoe groter de macht, hoe groter de kans op misbruik. Edmund Burke
=================================================================