Kinderen

0
314
Mogen uw vader en uw moeder zich verheugen, moge zij, die u baarde, zich verblijden. Spreuken 23:25

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. Matthéüs 19:14

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. Efeziërs 6:1-3

En verder: Deuteronomium 5:16, Psalm 119:9, Spreuken 1:8-10, Spreuken 3:1-8, Spreuken 6:20-22, Spreuken 23:13–16, Spreuken 23:22, Spreuken 29:15, Prediker 12:1, Klaagliederen 3:27, Matthéüs 11:15, Marcus 10:16, 2 Corinthiërs 12:14b, Colossenzen 3:20, 1 Timótheüs 5:4.