Rijkdom en armoede

0
310
Wat kunnen wij leren van een kerk in armoede? Voormalig sponsorkind Richmond Wandera (33) van Compassion uit Uganda groeide op in armoede. Hij studeerde Theologie, werkt inmiddels als predikant en is oprichter van het Pastors Discipleship Network.

Dit netwerk traint meer dan 3.000 voorgangers in Oost-Afrika. Richmond vertelt over zijn kerk en zijn gemeente. “Ik denk dat het voor de armen makkelijker is om Gods genade te omarmen dan voor de rijken van deze wereld. Als arme red je het niet zonder hulp. Wij zijn altijd op zoek naar hoop. Het Evangelie biedt die hoop en dus laten wij ons graag redden door God. Aan de andere kant is het soms ook moeilijk om God niet de schuld te geven van alle ellende op je pad, zoals: werkeloosheid, hongersnood, dakloos zijn, ziekte en dood. Ik denk dat rijke mensen dat ook lastig vinden. Hou je van God om wie Hij is of om wat Hij je kan geven? Als nare dingen je overkomen, weet je ergens dat God dit toelaat. Er gebeurt niets zonder zijn toestemming. Hij heeft het laatste woord en dat roept ook vragen op. Ik zie dat jonge christenen soms teleurgesteld raken in God als gebeden niet beantwoord worden of wanneer er lijden op hun pad komt. Naar gelang mensen groeien in hun geloof stijgen ze boven die teleurstelling uit: Ik zal God prijzen ondanks alles. Hou je van God om wie Hij is of om wat Hij je kan geven?”

Passie voor mensen
Als voorganger in Uganda moet ik het doen met wat voorhanden is en dat is meestal niet veel. De kerk is niet rijk. Ik heb niet de middelen om allerlei nieuwe projecten op te zetten, mooie kerkdiensten te verzorgen of zelf eens een extra seminar te volgen. Voorgangers hebben weinig vrije tijd. Voor onze gemeenschap zijn voorgangers belangrijker dan de maatschappelijk werker, dokter, politieman of leraar. Gemeenteleden komen bij ons voor advies over allerlei onderwerpen. Je bent hier veel meer dan een voorganger. Je moet dan ook echt passie hebben voor de mensen en willen doorzetten onder alle omstandigheden.”

Rijkdom terwijl het leven tegenzit
“Toch geloof ik dat elk kerk, dus ook zeker de kerk in armoede, een verschil kan maken in een wereld die lijdt. We moeten blijven getuigen van onze hoop op God en mensen blijven aanmoedigen om vol te houden. Elke dag moeten we verwachten dat God een doorbraak kan geven in onze omstandigheden en als dat niet gebeurt, dan blijven we Hem liefhebben. Onze rijkdom als kinderen van God zit ‘m niet in onze bezittingen. Jezus zegt: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ We hebben een liefdevolle gemeenschap nodig om te kunnen groeien als mens: je kerk, familie en vrienden. Dat is belangrijk. Rijkdom is te vinden ook als het leven tegenzit. Ik heb zoveel mensen ontmoet die blijdschap ervoeren bovenop hun puinhopen. Het gaat om God. Hij is een Redder, een Schild, een Strijder, een Voorziener: Hij is Heer over alles.”