Shua’s vraag

0
304
Shua is 18 jaar en woont in Myanmar. Ze groeide op in een boeddhistisch gezin. Als jong meisje was ze erg bang om te sterven. Waar zou ze heen gaan als ze kwam te sterven?

In het Boeddhisme is het zo dat je naar de hemel gaat als je goede dingen doet. Maar niemand kon Shua vertellen wanneer ze genoeg goede dingen gedaan zou hebben om in de hemel te kunnen komen. Niemand kon haar helpen met deze voor haar zo belangrijke vraag…

Op een nacht kreeg Shua in haar slaap een vreemde droom. Ze was in een dorp, maar eerst was daar niemand. Ze riep: ‘Is daar iemand? Is hier iemand?’ Toen verscheen er plotseling een man met een boek. De man zei: ‘Iedereen is gestorven, iedereen is dood.’ Shua vroeg de man: ‘Hebt u de mensen gedood?’ ‘Nee’, zie hij, ‘ik heb hen niet gedood, maar als je niet voor eeuwig wilt sterven, lees dan dit boek.’ Nadat de man dit gezegd had, gaf hij haar het boek. Ze pakte het vast en probeerde erin te lezen. Wat ze precies las, kon ze zich later niet meer herinneren. Maar zodra ze het boek opende, zag ze dat de mensen weer tot leven kwamen uit de aarde. Toen werd Shua wakker en begreep dat dit boek er was voor haar redding. Vanaf dat moment wilde ze heel graag weten welk boek dit was!

Na drie maanden kwam ze in contact met een kerk. Ze kwam daar omdat er Engelse les werd gegeven en dat wilde ze graag leren spreken. Na een poosje nodigden de leraren Shua uit om na de les te blijven voor een kerkdienst. Ze besloot te blijven en door wat de voorganger vertelde, leerde ze wat Gods Woord zegt. Ze begon zich te realiseren dat God van haar hield en dat Hij stierf aan het kruis om haar te redden. Ze begreep dat God ook haar God wilde zijn. Shua begon haar zonden te belijden en vroeg Jezus in haar leven te komen. Toen ze dat gedaan had, verdwenen haar verdriet en zorgen helemaal!

Shua was nog wel bang dat haar ouders boos zouden worden dat ze nu Christen geworden was. Ze bad tot God: ‘Here God, ik wil mijn ouders vertellen dat ik Christen geworden ben, maar ik ben bang voor hun reactie’. Shua bad veel, heel veel. En God was met haar, Hij hielp haar. Toen ze het haar ouders vertelde, waren ze niet boos; ze begrepen haar.

Sindsdien leest Shua in de Bijbel; het boek uit haar droom. En hoe meer ze leest, hoe meer ze God leert kennen. Haar leven is echt veranderd!

OFM (Overseas Missionary Fellowship)