Jonge Migrantenkerken

0
479

‘s Zondags, in Nederland, op straat, loopt u de kans – als u goed luistert – niet alleen Nederlandse of Engelse lofliederen te horen met een orgel of een band, maar ook in het Spaans of Frans of één van de andere vele talen waarin de migrantenkerken hun diensten houden.

Er zijn namelijk in Nederland meer dan 1000 migrantenkerken en naar schatting rond de 1 miljoen christenmigranten!

Het kerkelijk veld verandert

In Nederland zijn grote groepen migranten in de steden komen wonen. Zij willen meedoen in de Nederlandse samenleving, maar zijn vaak de taal nog niet machtig en hiermee aangewezen op zichzelf. De christenen onder hen zoeken elkaar op en starten vervolgens een Bijbelkring in een huiskamer. Wanneer deze kring de huiskamer ontgroeit, ontstaat er een gemeente. Deze spreekt vaak nog de taal van het land van herkomst en vieren de liturgie op hun eigen manier.

Missionair verlangen en praktische hulp

Deze migrantenkerken bieden niet alleen een eigen plek aan migranten, maar raken met het evangelie in hun eigen taal plekken waar de traditionele kerken van Nederland niet komen. Voor deze jonge, startende kerken zijn veel uitdagingen in Nederland waaronder vaak heel praktische dingen: het vinden en huren van een zaaltje om dienst in te houden; wegwijs raken in de Nederlandse regelgeving om een kerk te stichten; de aanschaf van Bijbels, liedboeken, muziekinstrumenten, etc. Door hun situatie hebben de kerkleden met tal van sociale problemen te kampen. Financieel zijn zij weinig draagkrachtig, terwijl deze gemeenten kleiner zijn dan de Nederlandse kerken. De kosten van de gemeente gaan hun draagkracht in veel gevallen te boven.

Rol van SOFAK

Om juist deze kerken te ondersteunen is in de jaren ’90 van de 20ste eeuw Stichting SOFAK opgericht. De naam is een afkorting voor Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken, maar inmiddels spreken we liever over internationale en migrantenkerken.

SOFAK ondersteunt internationale en migrantenkerken om tot volwassenheid te groeien als kerk en probeert ook in Nederland meer bekendheid te geven aan de vele internationale en migrantenkerken die wij rijk zijn. In de Missie en Visie van SOFAK leest u hierover meer.

SOFAK ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken.

Bron: Stichting Sofak