Minister Bijleveld: ‘Krijgsmachtbijbels geven houvast’

0
524

‘Deze bijbels kunnen onze militairen houvast bieden en geestelijke ondersteuning geven.’ Dat zegt minister Ank Bijleveld over de 6.000 Krijgsmachtbijbels die het Nederlands Bijbelgenootschap recent aan Defensie leverde.

‘Militairen doen soms onder moeilijke omstandigheden hun werk’, aldus Bijleveld. ‘Geestelijke verzorging is daarom erg belangrijk. Ik ben blij met deze Krijgsmachtbijbels, die beschikbaar zijn voor defensiepersoneel dat hier behoefte aan heeft.’ Elk jaar krijgen circa duizend militairen zo’n LIBOZA-bijbeltje dat precies in de LInkerBOvenZak van hun uniform past.

Veteranendag
Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels onderstreept vanwege Veteranendag het belang van zo’n bijbeltje: ‘Heel wat veteranen die morgen in het zonnetje worden gezet, hebben veel gehad aan het bijbeltje in hun binnenzak.’ Ubels en zijn circa 90 collega-legerpredikanten en aalmoezeniers geven zo’n bijbeltje aan militairen die er een willen hebben. De bijbeltjes liggen op kazernes en zijn ook beschikbaar tijdens missies. Ze zijn er in drie uitvoeringen: een compacte Nieuwe Bijbelvertaling (8 bij 12 centimeter en 2 centimeter dik), Kort en krachtig (1,7 centimeter dik) met 150 teksten uit de Bijbel in Gewone Taal, en de Herziene Statenvertaling. Achterin Kort en Krachtig staat informatie over de Bijbel en de christelijke feesten.

Steun
Uit ervaring bij de marine weet Ubels dat militairen steun kunnen halen uit de Bijbel. Ubels: ‘Ik geloof in de kracht van woorden en in de kracht van het Woord. Bijbelverhalen geven je bij allerlei ervaringen een spiegel die je te denken of te doen geeft. En ze geven houvast als de spanning aan boord stijgt en het erop aankomt – wat bij Defensie nog wel eens het geval is. Maar ze kunnen ook helpen bij heimwee of als iemand slecht nieuws van thuis krijgt. Ik heb onder een schitterende tropische sterrenhemel meer dan eens met iemand gesproken over Psalm 8: de kleinheid en tegelijk de grootsheid van ieder mens. Dan ervaar je de woorden van deze psalm bijna concreet.’

Niet door geweld?
Militairen worden opgeleid om indien nodig (beheerst) geweld te kunnen gebruiken. Ubels beseft dat dat spanning oplevert met de Bijbel: ‘Het kan vreemd lijken dat juist de krijgsmacht bijbels beschikbaar stelt, met verhalen die een andere kijk op geweld geven. Denk bijvoorbeeld aan de bijbeltekst “Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest”. Die staat niet voor niks in het logo van ons als protestantse geestelijk verzorgers. Maar de spanning die dat oproept, is belangrijk en nuttig voor militairen die hun werk doen’.

Foto: Overhandiging van de eerste druk van de Krijgsmachtbijbel Kort en Krachtig door Klaas Henk Ubels (links) aan toenmalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Bart Hoitink op Goede Vrijdag 2016.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap