Samen010 geeft handen en voeten aan geloven

0
338
Samen010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn zij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement omdat mensen met weinig geld en weinig sociale contacten het meest kwetsbaar zijn in onze samenleving.

Door Henk van der Wijngaard

Samen010 initieert, ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk namens de Protestantse kerken in de regio Rotterdam. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus zoeken zij met dienstbaarheid, respect en gelijkwaardigheid verbinding in de Rotterdamse samenleving en volgen kritisch de maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met medestanders in het Rotterdamse en zijn daarin betrouwbaar.

Naastenliefde en recht doen, vormen het fundament om op te komen voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Men spant zich in voor een humane en rechtvaardige samenleving en is transparant in hun uitgangspunten, doelen en gebruik van financiële middelen.
Een van de activiteiten is het Kerkplein die zich inzet voor een samenleving waarbij de mensen met een verstandelijke beperking niet aan de kant staan, maar gezien worden en ‘erbij’ horen.

Kerkplein kijkt mee met de kerk naar de mogelijkheden die er zijn om over en weer wat voor elkaar te betekenen. De activiteiten die men doet zijn zeer divers van aard o.a. excursies, vieringen, spel, knutselen, eten en toneel.  Kerkplein vindt het belangrijk tijd te vinden om met de deelnemers uitgebreid koffie te drinken en aandacht te hebben voor elkaar. Soms vloeit daar een maatjescontact uit voort.

Daarnaast ondersteunt Kerkplein de zorgorganisaties door op het gebied van levensbeschouwing mee te denken met de begeleiders van de cliënten. Mogelijkheden zijn pastorale begeleiding of zoeken naar een passende geloofsgemeenschap. Of door deelname aan de zaterdagactiviteiten om zo het sociaal netwerk uit te breiden.  De vrijwilligers van Kerkplein zijn geografisch in werkgroepen georganiseerd. Met elkaar verzorgen zij om beurten een zaterdagactiviteit. De pastoraal consulent coördineert en ondersteunt de vrijwilligers praktisch en inhoudelijk.

Bron: Samen010