Indonesische overheid stopt de bouw van drie kerken

0
320
Kerken in Indonesië ondervinden veel hinder met de vergunningsprocedure die de overheid hun oplegt. De afgelopen twee maanden zijn ten minste drie kerkelijke gemeenten in het land gedwongen om de bouw en het gebruik van hun kerk te stoppen.
 
Op 30 juli werd de bouwvergunning van een Pinksterkerk in Yogyakarta op het eiland Java ingetrokken. Als reden voerde de lokale overheid aan dat de kerk te weinig gebruikt zou worden. De vergunning was begin dit jaar nog goedgekeurd, nadat de pastor van de kerk, Tigor Yunus Sitorus, deze al in 2017 had ingediend.  De lokale bevolking kwam echter in protest en intimideerde de kerkleden door op veel plaatsen posters op te hangen.
 
Twee dagen later werd de bouw van een Baptistenkerk in Semarang, , 130 km ten noorden van Yogyakarta, op verzoek van omwonenden gestopt, omdat de bouwvergunning verlopen was. De vergunning was al in 1998 verleend, maar door financiële problemen werd met tussenpozen aan de kerk gebouwd. De burgemeester van Semarang belegde op 6 augustus een bijeenkomst voor kerkleden en omwonenden. Besloten werd dat de kerk welkom is, maar pas nadat zij een nieuwe bouwvergunning heeft gekregen.
 
Op 7 augustus werd de dienst van een Pinkstergemeente in Riau, West-Sumatra, door politieagenten stopgezet. De bijeenkomst vond plaats onder een tentzeil naast het huis van pastor Ganda Damianus Sinaga, omdat hij eerder die dag een brief had gekregen van de plaatselijke overheid dat de gemeente haar kerkgebouw niet meer mag gebruiken. Het gebouw zou niet voldoen aan de voorschriften van het Bureau voor Religieuze Zaken. Pastor Sinaga heeft een bouwaanvraag voor een nieuwe kerk ingediend, maar volgens hem is die erg moeilijk te krijgen.
 
In een video die viral ging, is te zien hoe agenten de kerkdienst verstoren. Pastor Sinaga smeekt hen te wachten  tot de samenkomst is afgelopen en een aantal vrouwelijke gemeenteleden wijzen de agenten op hun recht om een kerkdienst te houden.
Veel kerken in Indonesië ondervinden problemen bij het aanvragen en behouden van een bouwvergunning. Sinds 2006 moet elke religieuze groep toestemming vragen aan de plaatselijke overheid en bevolking om een gebouw te kunnen neerzetten. Voor minderheden, zoals christenen, is het erg moeilijk om de benodigde handtekeningen van hun lokale moslimoverheid en overwegend islamitische omgeving te verkrijgen. En zelfs als ze deze handtekeningen hebben, kan een vergunning nog jaren op zich laten wachten.
 
Indonesië staat op plaats 30 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Meer informatie over het land.

Bron: Open Doors