Vervolging in China neemt sterk toe

0
273
Het aantal christenen dat in China vanwege het geloof wordt vervolgd is in 2018 gegroeid van 223.200 duizend tot 1 miljoen geregistreerde gevallen. Dit meldt China Aid, een partnerorganisatie van SDOK, in zijn jaarrapport. Dat de overheid christenen meer en meer onder druk zet, heeft te maken met de anti-christelijke agenda van president Xi Jingping. SDOK is bezorgd over de ontwikkelingen.

Volgens China Aid, een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen in China, is de groei van het aantal geregistreerde gevallen van vervolging het gevolg van de nieuwe godsdienstwet die sinds 1 februari vorig jaar in China van kracht is gegaan. Sinds dat moment is de repressie van de Chinese overheid tegen christenen flink toegenomen. Vanwege de nieuwe godsdienstwet mogen minderjarigen, studenten, ambtenaren, militairen en leden van de Communistische Partij geen enkel kerkgebouw meer bezoeken. Naleving van de regels wordt streng gecontroleerd. Afgelopen jaar werden er vijfduizend christenen gearresteerd, een toename van 35 procent vergeleken met het jaar 2017. Van deze groep van vijfduizend zijn 500 christenen ook daadwerkelijk veroordeeld.

Het aantal christenen in China groeit naar schatting met meer dan tien procent per jaar. In 1980 waren er ongeveer drie miljoen christenen, in 2010 zo’n 58 miljoen en nu naar schatting 97 miljoen (bronnen: Purdue University, Pew Research).

Beloning voor aangeven christen

SDOK-woordvoerder Richard Groenenboom is bezorgd over de situatie voor christenen in China “We krijgen berichten dat zelfs voorgangers van de door de overheid erkende staatskerk tijdens de preek van de kansel worden gehaald en opgepakt. Dit gebeurt wanneer je bijvoorbeeld zegt dat je alleen door Jezus gered kunt worden. De overheid geeft ook beloningen voor het aangeven van christenen bij de politie. Voor een ‘gewone’ christen staat een prijs van bijna negenhonderd euro. Het aangeven van een ondergrondse-huiskerkleider levert een bedrag van bijna negenduizend euro op.’’

Anti-christelijke agenda

Volgens Groenenboom hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren te maken met de anti-christelijke agenda van president Xi Jingping: ‘Hij ziet de sterke groei van het christendom in China als een grote bedreiging voor zijn communistische partij en probeert dit met zijn repressieve beleid te stoppen.” Volgens het rapport van China Aid probeert de regering om de opvatting van christenen te laten verschuiven van ‘Dien de Heere’ en ‘volg de Heere’ naar ‘Dien de partij’ en ‘volg de partij’.

Chinese voorgangers reageerden deze week met een verklaring op de toenemende onderdrukking door de overheid. Daarin zeggen ze dat ze vastberaden zijn om te lijden en te sterven voor hun geloof.

De verklaring van de voorgangers is te lezen op www.chinadeclaration.com.

Bron: SDOK