Nieuw jaarthema GemeenteGroeiGroepen (GGG): ‘Dit is Mijn Lichaam’

0
469

GemeenteGroeiGroepen (GGG) en bijbel/huiskringen kunnen het komend seizoen (2020) aan de slag met 16 thema’s voor het geloofsgesprek. Het thema van het nieuwe groeigroep-materiaal is ‘Dit is Mijn Lichaam’.

De rode draad van het gespreksmateriaal is de kracht van samen geloven in een verbrokkelende en individualistische samenleving.

Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen.

In het gespreksboek staan zestien programma’s voor kring- en groeigroepavonden plus acht ‘Hoopvolle verhalen’ van inspirerende christenen in kerk en samenleving, waaronder René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland, Rianne ten Voorde en Taco de Koster, beiden pionier en theoloog; Elly Zuiderveld van zangduo Elly&Rikkert.

Al 20 jaar geeft het Evangelisch Werkverband gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en kringen in en buiten de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Dit is Mijn Lichaam’ is te bestellen via www.ewv.nl en is ook verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel.

Dit is Mijn Lichaam
EW-toerustingspredikant ds. Jelle de Kok, verantwoordelijk voor het groeigroep-materiaal over het jaarthema: ‘Dit is Mijn lichaam heeft verschillende facetten.’ De drie belangrijkste in het gespreksboek zijn:

Dit is Mijn lichaam: verbondenheid tegenover verdeeldheid. In onze maatschappij staan mensen steeds meer tegenover elkaar. Met beroep op nationaliteit, ras of kleur worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Wat is het belangrijk om er telkens bij stil te staan dat Jezus Christus wereldwijd werkt door Zijn Geest. Dat Zijn lichaam wereldwijd is en dat door Zijn Geest er een diepe verbondenheid is ondanks alle verschillen van nationaliteit, ras of kleur. We zijn met elkaar verbonden door Hem in liefde. Dat doorbreekt denken waarbij mensen tegenover elkaar komen staan.

Dit is Mijn Lichaam: de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het Lichaam. In een lichaam heeft alles elkaar nodig. Zo mogen wij elkaar dienen in het lichaam van Christus. Ieder met zijn unieke persoonlijkheid, passie en gave. Dat waarderen van elkaar en ook ervaren in de GGG en de plaatselijke geloofsgemeenschap is telkens een uitdaging en een verrijking voor je leven.

Dit is Mijn Lichaam: de werken van Jezus doen in deze wereld. Als lichaam van Christus mogen wij Zijn werken voortzetten. Wij zijn Zijn handen en voeten. Wij zijn Zijn mond, wij mogen Zijn oren zijn. Wij mogen samen de gaven van de Geest laten functioneren tot heil van Christus. Zo vertegenwoordigen wij als lichaam van Christus Hem hier op aarde, opdat het Vaderhart van God door ons heen steeds meer openbaar mag worden.

Meer informatie: www.ewv.nl