Alcoholverslaafde vluchteling Liem wordt kerkplanter en evangelist in Tsjechië

0
306
27 jaar geleden kwam hij tot geloof (1992): CAMA zendeling Liem Ngo. Liem kwam vanuit Vietnam naar toenmalig Tsjecho-Slowakije om te studeren. Zijn studie verliep goed, maar Liem raakte zwaar verslaafd aan alcohol. Na de val van de Berlijnse muur kwam hij als vluchteling terecht in Nederland. Nu is hij samen met zijn vrouw en kinderen zendeling in Tsjechië. En is de vrucht van hun werk gigantisch.

“Het werd zo stil dat Liem geen hoop meer had”
Ten tijde van het communisme moest Liem vluchten en kwam in Nederland terecht. Hij geloofde niet in God en was animist. In het asielzoekerscentrum waar hij woonde (Leersum) besloot Liem op een dag te gaan vasten. Samen met een grote groep Vietnamese vluchtelingen had hij als doel om 26 dagen lang niet te eten en alleen water te drinken. Na 14 dagen ging het zo slecht met Liem dat hij dood wilde. Hij bad tot boeddha en schreeuwde het uit naar elke ‘god’ die maar naar hem wilde luisteren. Maar het bleef stil. Het werd zo heftig dat Liem geen hoop meer had.

“Bevrijd van alcoholverslaving”
’s Nachts herinnerde hij zich een gesprek met een Vietnamese evangelist van twee maanden geleden. Deze meneer vertelde Liem dat hij God mocht aanroepen als hij in nood zou zijn, met de belofte dat God hem zou helpen. Liem riep God aan en voor het eerst in zijn leven ervoer hij dat God echt bestaat en zijn gebed verhoorde. Sinds die tijd begon Liem Bijbel te lezen en eind januari 1992 viel Liem op zijn knieën om vergeving te vragen. Met tranen heeft hij Jezus uitgenodigd om in zijn leven te komen als zijn Verlosser en Heer. Na zijn bekering kon hij geen alcohol meer drinken.

“Geroepen door God”
Sindsdien wordt hij elke dag opnieuw gevuld met de Heilige Geest en werd hij geroepen door God. Nu zet hij samen met zijn vrouw Ha zijn leven in voor Gods Koninkrijk in Tsjechië en verlangt hij er naar om de 65 duizend Vietnamezen in Tsjechië te winnen voor Jezus. Samen dienen Liem en Ha God als CAMA zendelingen in het minst bereikte land van Europa, waar minder dan 0,7 % van de bevolking christen is.
 
“Verschillende mensen zijn genezen, tientallen zijn tot geloof gekomen”
Maar juist daar willen Liem en Ha verandering in brengen. Momenteel hebben ze al 4 kerken gesticht en zijn ze tot grote zegen voor dit land. Liem kan urenlang vertellen over de dingen die ze meemaken in Tsjechië. Verschillende mensen zijn genezen, tientallen zijn tot geloof gekomen, kerken groeien, mensen ontmoeten Jezus op straat en ook gevangenissen worden bereikt met het Evangelie. Samen trainen Liem en Ha groepsleiders en evangelisten in Tsjechië, om de bevolking tot Jezus te leiden. Ze houden Bijbelstudies, gaan gevangenissen binnen en geven heel hun leven voor het Evangelie. Wat een getuigenis!

Bron: CAMA / CAMA zendeling Liem Ngo samen met zijn gezin