Gert-Jan Segers opnieuw lijsttrekker ChristenUnie

0
463

Het partijbestuur van de ChristenUnie draagt Gert-Jan Segers voor als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Segers is sinds 2015 politiek leider van de ChristenUnie en was bij de verkiezingen in 2017 ook al lijsttrekker. Partijvoorzitter Piet Adema: “Gert-Jan slaagt erin om het verhaal van de ChristenUnie kristalhelder neer te zetten én met een kleine fractie ongekende impact te hebben.”

Volgens Adema is het draagvlak voor Segers als lijsttrekker mede daardoor ‘bijzonder groot’, zowel onder de eigen mensen als bij grote groepen kiezers. Adema: “De christelijk-sociale idealen van de ChristenUnie spreken een steeds bredere groep kiezers aan. Gert-Jan is verbindend, ideeënrijk en inspirerend, zowel in de Tweede Kamer als in de media en op tal van andere podia. Hij is een bezield politiek leider die van hart tot hart spreekt en zijn werk uitstekend doet. Het partijbestuur is dankbaar dat hij opnieuw beschikbaar is om als lijsttrekker de partij te dienen.”

Reactie Gert-Jan Segers
Gert-Jan Segers: “De coronacrisis doet ons eens te meer beseffen dat we in Nederland op een kantelpunt staan. De crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Dat ondanks jaren van economische groei kleine bedrijven en zzp’ers direct in de problemen komen. Dat we te afhankelijk zijn van wat er in verre landen aan beschermingsmiddelen wordt geproduceerd.

Maar de crisis laat ook zien hoe sterk we kunnen zijn. Dat we omzien naar elkaar. Dat we trots zijn op de helden in de publieke sector: de zorg, het onderwijs, de vuilophaaldienst. Alles wat we heel lang als vanzelfsprekend hebben beschouwd. Dat je loon krijgt, dat je werk hebt.

De crisis laat zien waar het echt om gaat. Echte aandacht voor mensen, tijd voor elkaar, goede zorg voor de schepping: uiteindelijk zal er een nieuw perspectief ontstaan waarin het samendoen weer centraal komt te staan. Aandacht voor wat écht telt.

Daarvoor is het nu misschien nog te vroeg. De crisis is nog overal en we knokken er met elkaar voor om die crisis te boven te komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het er straks wel op aan komt. We kunnen stapje voor stapje toewerken naar een samenleving met aandacht, met de ChristenUnie als ‘partij van de aandacht’. Daartoe ben ik van harte gemotiveerd.”

Procedure
Het ChristenUnie-bestuur besloot tot de voordracht van Gert-Jan Segers vlak voordat het coronavirus in Nederland in alle hevigheid uitbrak. Om die reden is bekendmaking van de voordracht met enkele weken uitgesteld en is ook het congres van 18 april geannuleerd.

Gert-Jan Segers is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Het bestuur van de ChristenUnie heeft daarom de benoeming vastgesteld en daarover de leden schriftelijk geïnformeerd.

Op 13 juni vindt een alternatief digitaal ontmoetingsmoment plaats waarin aandacht wordt gegeven aan Gert-Jan Segers’ aanstelling als lijsttrekker. Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt aan leden ook de online mogelijkheid geboden om input te leveren voor het verkiezingsprogramma.

Bron: ChristenUnie / Foto: Anne Paul Roukema