Bijbelstudie als basiswaarde

0
306
Een orthodox-Joods jongetje draagt een feestelijke kroon om te vieren dat hij begint met het bestuderen van de Bijbel op school. Orthodoxe rabbijnen in de Knesset hebben een nieuwe basiswet voorgelegd waarin het bestuderen van de Thora als een basiswaarde van Israël wordt erkend.

Israël kent geen grondwet, maar wel een aantal basiswetten die de grondslag vormen van de Israëlische rechtstaat. In het voorstel voor de nieuwe basiswet staat: “Thorastudie is een fundamenteel onderdeel van het erfgoed van het Joodse volk. Als een Joodse staat, ziet de staat Israël het grote belang van het aanmoedigen van Thorastudie.”

Een aantal hooggeplaatste rabbijnen uit Israël heeft hun steun voor het wetsvoorstel uitgesproken en bij premier Netanyahu erop aangedrongen om deze wet te ondersteunen. “U heeft het voorrecht als hoofd van onze regering om tijdens uw ambtstermijn deze wet te ratificeren.”

Het initiatief voor de nieuwe basiswet werd genomen nadat Thorastudie in Israël juist werd aangevallen door een wetsvoorstel om dienstplicht boven Thorastudie te plaatsen. Veel jonge orthodoxe jongens gaan naar een jesjiva, een school voor Thorastudie en waren daarmee uitgezonderd van militaire dienst. Dat was een doorn in het oog voor veel seculiere Israëli’s, maar de rabbijnen merken duidelijk op bij het nieuwe wetsvoorstel dat Thorastudie geen weglopen van militaire plicht betekent. Ze wijzen op de grote Joodse wetgeleerde Maimonides die heel duidelijk was over de plicht bij oorlog om mee te strijden.

In Israël wordt de tegenstelling tussen seculier en religieus steeds scherper gevoeld. Maar zegt de Bijbel niet dat de Heere Zijn Woord aan het Joodse volk toevertrouwde (Romeinen 3:2)? En dat straks het Woord van de Heere zal uitgaan vanuit Jeruzalem (Jesaja 2:3)? Daarin ligt dan ook de waarde van dit wetsvoorstel besloten.

Foto: Flash90