1 Petrus 5:8,9a / U beschermt mij

0
340
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof. 1 Petrus 5:8,9a

Nou Heer, dat is geen mooi beeld.
Ik ben alleen in een groot woud en ik hoor af en toe een hongerige leeuw brullen op zoek naar voedsel. Het gebrul van de leeuw komt steeds dichter bij en ik weet dat ik het voedsel ben dat hij van verre ruikt. Wat kan ik doen?

Mijn enige hoop is dat U daar bent om mij te beschermen. Alleen heb ik geen enkele kans tegen dit geweldige, hongerige dier. Maar tegen U heeft die leeuw geen enkele kans. Mijn enige redding is gedragen te worden door U. Of om het te zeggen met woorden uit Psalm 23: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ.

Heer, ik ken maar al te goed de zwakke plekken in mijn leven, waar de brullende tegenpartij, de satan, mij wil aanvallen. Ik weet zo goed dat ik tegen deze aanvallen geen enkele kans heb dan dicht bij U te blijven, door U gedragen te worden.

Heer, help mij om U bewust te zoeken wanneer ik vandaag op een van mijn zwakke plekken aangevallen word. Leer mij om U te zoeken wanneer de satan mij probeert te verslinden. Mijn enige hoop bent U.
Dank U daarvoor.

Amen