Gij geheel anders!

0
305
Evenals zovele mensen neem ook ik kennis van het wereldgebeuren via de nieuwsuitzendingen op tv of de kranten en wat er zoal via internetverbindingen tot mij toekomt. En dat is nogal wat. En ik moet constateren dat er zo dagelijks een partij ellende op je afkomt waar de honden geen brood van lusten om het zomaar eens netjes uit te drukken. Je gaat niet naar het 8 uur Journaal zitten kijken om eens even te ontspannen. Of de uitdrukking: ‘Zo nu lekker even mijn krantje lezen,’ dekt ook niet de lading van enige ontspanning, laten we wel wezen. En wat te denken van programma’s als ‘Opsporing verzocht’, ‘Goede tijden slechte tijden’, ‘Utopia’, ‘De rijdende rechter’, ‘Nieuwsuur’, enzovoort. Dan denk ik, zouden de programmamakers dit nu speciaal bedenken omdat ze weten dat er een doelgroep voor is? Daar vergadert men over? Dus ellende scoort, om het zomaar eens kort door de bocht te zeggen. Kijk, voor het Journaal wil ik een uitzondering maken. Zij pretenderen belangrijk wereld of nationaal nieuws te brengen. En of wij het eens zijn met het geboden nieuws dat lijkt niet van belang. Bij de dagbladen is het niet anders. Daarbij wordt zelfs een flinke portie amusement aan het algemene nieuws toegevoegd.

Om maar eens een gevleugelde uitspraak te citeren: ‘Daar word ik niet echt vrolijk van’. Nog gekker zelfs, je raakt er afgestompt van. Items als arrogante politici die liegen, bankiers die zich verrijken, aandeelhouders die hebzuchtig zijn, advocaten die, wat krom is, recht praten. Gooi het maar op een hoop en kom tot de conclusie dat de wereld steeds verder achteruit holt. Mensen van en in de wereld die geen christen zijn zullen juist roepen dat het nog nooit zo goed gegaan is met onze westerse samenleving. Maar om nou mijn kop in het zand te steken of de andere kant op te kijken gaat me ook weer te ver. Ik ben dan wel niet van die wereld maar ik sta wel in die wereld. En als christen mag ik een zoutend zout zijn. Koning Salomo heeft geïnspireerd door de Heilige Geest prachtige wijsheden mogen opschrijven. Ik lees in Spreuken 6: 16-19 het volgende: ‘Deze zes haat de Here, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt’.

Samengevat luidt het dan als volgt: 1) Arrogantie (hoogmoed) 2) Liegen 3) Moorden 4) Boosheid 5) Kwaadwilligheid 6) Meineedplegers 7) Tweespalt zaaiers (onruststokers). Dat is nogal wat. Deze zaken krijgen wij elke dag op ons bordje via tv en krant. Zo etaleert de wereld zich. En wat zegt Spreuken ons hierover een paar verzen terug, in vers 15: ‘Daarom zal plotseling zijn ondergang komen…’
En wij christenen dan? ‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen’. (Ef. 4:20) Er is dus hoop!

Peter