Democratie in een liefdesrelatie?

0
279
In de westerse wereld ervaren wij allemaal dagelijks de voordelen van democratie. De meerderheid bepaalt wat gebeurt. Alhoewel ook dat politieke systeem nadelen heeft is het ver te verkiezen boven een politiek systeem waarin één persoon (een dictator) zijn wil kan opleggen aan een heel volk.

=====================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
=======================================================

MAN/VROUW

samen lezen

Binnen een liefdesrelatie werkt democratie echter niet. Met twee personen kun je niet stemmen over een beslissing.

Klik hier om een overzicht te zien!

Als beide partners voor of tegen een idee of beslissing zijn is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht.

Als een partner echter vóór en de ander partner tègen is staken de stemmen. Er ontstaat een patstelling waarbij democratische besluitvorming niet helpt.

Vijf oplossingen bij een patstelling

1.

Een van de partners geeft toe en doet de wil van de ander.

2.

De partners praten net zo lang totdat ze een compromis hebben gevonden waarmee zij beiden kunnen leven.

3.

De beslissing wordt uitgesteld (tijd geeft raad).

4.

De beslissing wordt helemaal doorgestreept. Niets besluiten is altijd een keuze die we hebben.

5.

Een van de partners neemt de beslissing voor beiden.

Dit laatste is de noodzakelijke en praktische oplossing bij een patstelling als een beslissing genomen moet worden. Aan een persoon binnen de relatie, wordt het laatste woord gegeven. Dat wil zeggen dat deze persoon in een patstelling het recht heeft de knoop door te hakken en een beslissing te nemen voor beiden. Dat mag sommigen wat ouderwets voorkomen, maar in een relatie waar liefde heerst, is het een uitstekend systeem.

Wat gebeurt namelijk wanneer man en vrouw het na een uitvoerige gesprekken en het zoeken van compromissen niet met elkaar eens kunnen worden? Een van beiden moet dan de knoop doorhakken anders kan het paar geen beslissing nemen.

Wat kiest deze persoon in zo’n geval?

Zet zij of hij dan de eigen wil door of gaat de liefde voor de partner zover dat zij/hij datgene kiest wat de ander wil?

De ideale situatie is daarom als de ene partner in een patstelling besluit wat de andere partner wil. Dat is echte liefde.

Samen bespreken
Welke oplossing kiezen jullie meestal als jullie het over een beslissing niet eens kunnen worden?

Heeft een van beiden uiteindelijk het recht een knoop door te hakken?

===========================================================
Beslissingen worden vooraf gegaan door conflicten die opgelost moeten worden. Ludwig Erhard
==============================================================