Een relatie gaat niet vanzelf goed!

0
312
Van alle huwelijken die worden afgesloten eindigen bijna de helft in echtscheiding.

=========================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
========================================

MAN/VROUW

SAMEN LEZEN
Van alle huwelijken die worden afgesloten eindigen bijna de helft in echtscheiding. Achter dit statistische gegeven gaat veel verdriet, pijn en wanhoop schuil. En toch is dit niet meer dan het topje van de ijsberg; het zichtbare deel van het probleem. Want jullie denken toch niet dat al die andere huwelijken wel gelukkig zijn? Veel paren zijn ongelukkig, maar blijven bij elkaar om redenen van traditie of geloof. Anderen blijven samen voor de kinderen of om financiële redenen. Werkelijk gelukkige paren zijn dun gezaaid. Kijk maar eens om je heen: hoeveel paren kennen jullie die werkelijk gelukkig zijn met elkaar?

Een relatie gaat niet vanzelf goed … het gaat wel vanzelf verkeerd!

Een relatie kun je vergelijken met een persoon die tegen de richting in, een roltrap probeert op te lopen. De roltrap draait naar beneden; de persoon loopt naar boven. Zolang de persoon in beweging blijft kan hij ongeveer op dezelfde hoogte blijven. Als hij zich extra inspant kan hij langzaam iets hoger komen en eventueel zelfs de top bereiken. Blijft hij stilstaan dan glijdt hij vanzelf naar beneden en is in no-time onder aan de trap aangekomen. Dan moet hij, als hij daar de moed en de energie voor heeft, weer helemaal opnieuw beginnen.

Natuurlijk weten wij niet waar jullie zijn op de ‘roltrap van jullie relatie’. Wel weten wij dat ook jullie relatie niet vanzelf goed gaat. Ook jullie zullen je samen moeten inspannen om staande te blijven of beter nog de top te bereiken. Ja wij weten uit eigen ervaring, dat gaat met vallen en opstaan; een stukje naar beneden glijden en weer omhoog krabbelen.
Maar, samen groeien is mogelijk!
Hoe?
Er is maar één manier!
Door met elkaar over jullie relatie te praten!

De waarde van deze online serie ligt daarom niet in de eerste plaats in de onderwerpen die worden aangedragen, maar in jullie gesprekken over jullie relatie. Soms zal het gaan om onderwerpen die binnen jullie relatie geen probleem zijn of nauwelijks een rol spelen. Andere keren zullen de teksten de aanleiding zijn tot diepgaande en moeilijke gesprekken. Ga deze gesprekken niet uit de weg; wees open en eerlijk tegenover elkaar; praat met elkaar; durf gevoelens te uiten en kwetsbaar te zijn.

Beloof je partner, regelmatig samen te praten over de studies in deze serie. Zeg tegen jouw partner: ja, ik wil met jou groeien in onze relatie. Daarom beloof ik jou dat ik regelmatig tijd zal nemen om met jou over ‘ons’ te praten. Omdat ik van jou hou…

SAMEN BESPREKEN
Praat eens over paren in jullie familie en vriendenkring.
Welke paren zijn echt gelukkig? Waarom?
Zijn jullie gelukkig?
Ben jij gelukkig in de relatie met jouw partner?
Waarom wel of waarom niet?

(Wanhoop niet als jullie hier moeten toegeven: nee we zijn niet meer zo gelukkig. Jullie zijn op een goede weg omdat jullie samen besloten hebben over jullie te praten. Daardoor gaat er veel veranderen in jullie relatie. Absoluut zeker! Er is hoop!)

========================================
Alleen de liefde bouwt op.
1 Corinthiërs 8:1
========================================