Tien mogelijke reacties in een conflict

0
316
Hieronder treffen jullie tien manieren aan waarop je kunt reageren als zich een conflict voordoet. Vijf zijn negatief en vergroten het conflict; de volgende vijf zijn goed en opbouwend. Kruis eens aan hoe jij zelf meestal reageert? Kruis daarna aan hoe jij vindt dat jouw partner meestal reageert. Ben jij het eens met de manier waarop je partner jou ziet? Praat hier met elkaar over. Probeer bij het eerstvolgende conflict bewust ‘groen’ te reageren.

============================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
==========================================================

COMMUNICATIE

Samen lezen en samen bespreken

Beschuldigen – Je vertelt je partner dat alles zijn of haar schuld is. Jij hebt niets verkeerd gedaan. De ander heeft alles verkeerd gedaan.

Oog om oog, tand om tand – Je beantwoordt iedere opmerking van je partner met een tegen opmerking (Jij zegt wel dat ik altijd te laat ben, maar jij ruimt nooit jouw spullen op).

Lekkende kraan – Je vertelt je partner telkens opnieuw wat hij of zij verkeerd heeft gedaan of wat jouw verwachtingen zijn (Ik heb jou al duizend keer gevraagd de schuur op te ruimen).

Overdrijven – Je verliest perspectief op de werkelijkheid en zegt dingen als: ik kan jou ook nooit iets toevertrouwen.

Uitvluchten zoeken – Je wilt niet doen wat je partner van jou vraagt en verzint uitvluchten: ik kan vandaag het gras niet maaien omdat ik nog een rapport moet schrijven.

_____________________________________________________

Realistisch zijn – Waar twee strijden hebben twee schuld. Het is mogelijk dat jij geen directe inbreng hebt in het actuele conflict maar misschien sluimeren al langer problemen onder de oppervlakte waar je iets aan had kunnen doen.

Luisteren – In plaats van ‘terugvuren’ is het beter te luisteren naar datgene wat je partner te zeggen heeft en eventueel direct of (misschien beter) later daarop in te gaan.

Constructieve suggesties geven – Lieverd het is voor mij belangrijk om orde te scheppen in onze schuur. Zullen wij dat komende zaterdag samen doen?

Bij de zaak blijven – Overdrijven maakt het conflict alleen groter. Blijf bij de kern van het probleem en sta niet toe dat het conflict zich uitbreidt tot andere terreinen. Vermijd woorden als: nooit, altijd, duizend keer, eeuwig, enz.

Eerlijk zijn – Ik heb vandaag geen zin om het gras te maaien, maar ik beloof jou dat ik het zaterdag zal doen.

==============================================================
Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek. Spreuken 15:18
=================================================