Christus in Pakistan

0
291
Pakistan, een land vol schrille tegenstellingen. Overwegend Moslims met een minderheid van 2 tot 3 procent Christenen. Temidden van deze omgeving werken Liaquat en Henny Qaiser samen met vele andere Pakistaanse christenen in Gods Koninkrijk. Het huis van Henny en Liaquat en het kantoor van het F.G.A. Bible College, waar Liaquat directeur is, zijn belangrijke centra, waar vele werkers (pastors, evangelisten en zendelingen) komen voor besprekingen en adviezen.

Uitzending en bediening: In 1981 werden Liaquat en Henny Qaiser (zie foto boven) direct na hun huwelijk uitgezonden naar Pakistan vanuit hun thuisgemeente Pinkstergemeente De Banier in Rotterdam. Liaquat is Pakistani en Henny is de oudste dochter van Klaas en Adri van Balen, destijds voorgangersechtpaar van P.G. de Banier. Liaquat en Henny leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding aan het Continental Bible College in St. Pietersleeuw (België) en wisten dat hun bediening en bestemming in Pakistan lag.

De bediening van Liaquat: Zijn werk bestaat vooral uit prediking, onderwijs en begeleiding van voorgangers en evangelisten in geheel Pakistan. Evangelieverkondiging aan allen die Jezus nog niet kennen en onderwijs aan de gelovigen in de kerken maar ook tijdens speciale campagnes en seminars. Sinds 2000 is Liaquat ook seniorpastor van een grote en snelgroeiende gemeente in Lahore met meer dan 1100 leden. Henny spreekt veel op bijeenkomsten, die speciaal belegd worden voor Pakistaanse vrouwen en geeft ook lessen op het Bijbel College in Lahore. Zij geeft leiding aan het vrouwenteam, dat uittrekt in geheel Pakistan om te evangeliseren en seminars te geven aan de zusters van de verschillende gemeenten en verzorgt het kindersponsor project.

Kindersponsorproject Tamara: Sinds 1995 worden kinderen vanuit Nederland gesponsord om naar school te kunnen gaan. In Pakistan is het niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan en zeker niet voor meisjes. Een aantal kinderen hebben via dit project hun schoolopleiding al kunnen voltooien. Wij sponsoren nu vanuit Nederland 52 kinderen en een aantal staan nog op de wachtlijst, waar wij sponsors voor zoeken.

Noodhulpproject Bonita: Er is veel nood en armoede in Pakistan. Om in schrijnende noodgevallen toch te kunnen helpen is het Bonitafonds in het leven geroepen. Verschillende malen kon worden geholpen bij grote overstromingen met voedsel, kleding, medicijnen en tenten voor tijdelijke opvang. Ook in individuele gevallen van ziekte voor medische behandeling of operatie. Christenen behoren tot het armste deel van de bevolking en bij zending gaat het niet alleen om prediking en onderwijs maar ook om directe praktische hulpverlening.

Het is goed voor ons om te weten, dat we vanuit Nederland mede deel mogen hebben aan een belangrijk stuk werk in Gods Koninkrijk temidden van een vijandige omgeving. Een belangrijk front van de geestelijke strijd en ik wil u dan ook oproepen om dit werk te ondersteunen met uw gebeden en support.

Klik op de onderstaande wereldbol voor meer informatie en voor mogelijkheden om ons werk te ondersteunen.