Zeven tips om goed te luisteren

0
304
Dè basis voor een goede relatie is communicatie.
Dè basis voor goede communicatie is luisteren.
Goed luisteren is daarom essentieel voor een groeiende relatie.
Hier een aantal suggesties om goed (of beter) te luisteren.

========================================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
=========================================================

Communicatie

Samen lezen

1. Stop met praten
Zolang we praten, kunnen wij niet luisteren. Het is het één of het ander. Dwing jezelf om je mond te houden om de ander de kans te geven zijn of haar gedachten te uiten.

2. Luister met overgave
De man die zijn krantje leest en af en toe instemmend bromt naar zijn pratende vrouw luistert niet. Willen horen en begrijpen is een beslissing.

3. Kijk je gesprekspartner aan
Het oog is het venster van de ziel. Direct oogcontact is essentieel om te begrijpen en begrepen te worden. Wees niet bang voor emoties. Gevoelens die geuit worden helpen om een boodschap over te brengen.

4. Stel vragen
Door vragen te stellen zul je het proces van invoelen en begrijpen aanzienlijk kunnen versnellen. Bovendien communiceer je zo dat je werkelijk belangstelling hebt.

5. Let op non-verbale communicatie
Woorden zijn maar een klein deel van de communicatie. Uit een onderzoek bleek het volgende:

Zó communiceren wij:
met woorden 7%
door onze intonatie 38%
non-verbaal 55%

Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is om te letten op houding, gezichtsuitdrukking, intonatie, de manier waarop iets gezegd wordt en wanneer het gezegd wordt. Deze elementen vormen een belangrijk deel van de boodschap die gecommuniceerd wordt.

6. Formuleer de boodschap
Probeer door de bomen het bos te blijven zien. Formuleer voor jezelf wat je denkt dat de ander probeert te zeggen. Als de situatie het toestaat zeg dan: “Als ik het goed begrijp probeer je mij duidelijk te maken dat ….”. Wacht op een bevestiging of verbetering.

7. Probeer het gesprek altijd constructief te beëindigen.

Samen bespreken
Nemen jullie voldoende tijd om met elkaar te communiceren (kwantiteit)?
Zo nee welke afspraken kunnen jullie maken om meer tijd te reserveren om met elkaar te praten?

Ben je tevreden over de kwaliteit van jullie communicatie?
Zo nee, waarom niet?
Wat zou je graag anders zien?
Welke afspraken kunnen jullie maken?

Probeer beiden je communicatievaardigheid eens te evalueren aan de hand van de genoemde zeven punten. Vertel jouw partner wat jij beter kunt doen.

======================================================
Het kan geen kwaad af en toe je mond te houden, zelfs als je weet waarover je het hebt. Kin Hubbard
================================================