Manoach’s vrouw

0
339
Het verhaal van Manoach’s vrouw is een van de ongelooflijkste verhalen in de Bijbel. Het is een prachtig verhaal dat de liefde en macht laat zien van de God die we dienen.

Richteren Hoofdstukken 13 – 14

Manoach was de vader van Simson. Hij trouwde een vrouw die steriel en kinderloos was. (Richteren 13).

Op een dag verscheen de Engel des Heren aan Manoach’s vrouw en vertelde haar dart ze zwanger zou worden.

Veel Bijbelgeleerden geloven dat de term “de Engel des Heren” verwijst naar de speciale verschijning van Jezus voorafgaand aan zijn fysieke geboorte via Maria. De Here verscheen gedurende de periode van het Oude Testament aan mensen in de vorm van een man (Genesis 18). Er zijn ook verscheidene gebeurtenissen die verwijzen naar de verschijning van “de Engel des Heren” (Genesis 16:7; 22:11; 31:11; Exodus 3:2; 14:19; Richteren 2:1; 13:3; Zacharia 3:1-6).

Manoach’s vrouw was een van de weinige mensen aan wie de Engel des Heren verscheen. De engel verscheen als een man (Richteren 13:11-15) en zijn woorden gaven het onvruchtbare echtpaar een kind. Wat een verbazingwekkende God die wij dienen. God nam de moeite om Zijn “boodschapper” te sturen naar een vrouw die geheel onbelangrijk leek (we weten zelfs niet eens haar naam).

Gods manier om mensen te waarderen is anders dan die van de wereld. Kijk nooit op jezelf neer. God doet dat niet.

De verschijning van de engel aan Manoach’s vrouw leert ons over twee manieren waarop God zich beweegt in de zaken van de mensheid. God kan bewegen in soevereiniteit of (en) bovennatuurlijk.

De soevereine handelingen van God zijn de dingen die hij verkiest te doen zonder enig aanzetten of verlangen van ons. Dit gebeurt in Richteren 13:3. De Engel des Heren kwam zonder enige uitnodiging of gebedsverzoek van de familie van Manoach.

De bovennatuurlijke handelingen van God zijn de dingen die Hij op ons verzoek doet. Dat gebeurt in Richteren 13:8-31. Het was het gebed van Manoach dat de Engel des Heren de tweede keer terugbracht.

De soevereine handelingen van God zijn voor die enkele mensen die hij op deze manier verkiest aan te raken, terwijl daarentegen Zijn bovennatuurlijke handelingen voor iedereen zijn, die zich in geloof naar Hem uitstrekken.

God kan een soevereine handeling in jouw leven doen, maar je kun een bovennatuurlijke handeling ontvangen, telkens wanneer jij je in geloof naar Hem uitstrekt. Manoach’s vrouw ontving beiden. De Heilige Schrift laat zien dat meer vrouwen dan mannen soevereine handelingen van God ontvangen hebben.

Laten we niet vergeten dat Manoach’s vrouw onvruchtbaar was, maar door een soevereine en bovennatuurlijke handeling van God kreeg ze een kind.

Veel mensen geloven alleen in de soevereine handelingen van God en vergeten (of geloven niet in) de bovennatuurlijke handelingen. Bijna alle wonderen van Jezus in het Nieuwe Testament waren bovennatuurlijke handelingen. Er is geen reden waarom je niet van God kunt ontvangen.

Een bovennatuurlijke handeling van God vraagt van ons een verlangen en geloof (Richteren 13:8-9, Hebreeën 11:6).

Toen Manoach en zijn vrouw offeranden offerden aan de Heer voer de engel op naar de hemel (Richteren 13:19-21). Lofprijs en aanbidding opent de hemel voor ons. Als je het hart van God wilt raken, leer dan hoe Hem te prijzen.

Richteren 13 vertelt ons het verhaal van een echtpaar dat sprakeloos stond door de weldaad en de genade van God in hun leven.

God kwam naar hen en leerde hen over de soevereine en bovennatuurlijke handelingen. Hij liet hen het belang van lofprijs zien. Hij openbaarde hen Zijn verlangen om de vrucht van hun schoot te gebruiken. Hij bracht leven uit een plaats die dood beschouwd werd. Hij gebruikte een vrouw die waardeloos en als onbelangrijk beschouwd werd.

Tegen de tijd dat de Here klaar was met Manoach’s vrouw was ze een vrouw van God vol zelfvertrouwen, die in staat was om de weg van de Heer te onderscheiden, het geven van godsvruchtige hulpverlening en vrucht te dragen (Richteren 13:23-24).

Bidt dat God jou vandaag zal bezoeken.

Vragen
1. Wie was Manoach?
2. Waarom verscheen de Engel des Heren aan Manoach’s vrouw?
3. Welke invloed had de engel op Manoach’s vrouw?
4. Weet je de naam van Manoach’s vrouw?
5. Is het voor jouw naam nodig om bekend te zijn als je God behaagt en Zijn wil doet?
6. Welke offeranden kunnen we de Heer offeren? Hebreeën 13:15-16
7. Wat is het verschil tussen een soevereine handeling van God en een bovennatuurlijke handeling van God?