Rachel en Lea

0
351
Rachel en Lea waren de vrouwen van Jakob. Nadat hij van zijn zonden was weggevlucht (Genesis 27) arriveerde Jakob bij de plaats van Laban, de broer van zijn moeder. Rachel en Lea waren de dochters van Laban.

Genesis hoofdstukken 29 – 35

Rachel was mooier dan Lea. Jakob werd verliefd op Rachel en stemde erin toe om zeven jaar voor Laban te werken in ruil om met haar te trouwen (Genesis 29:15-18).

Dit was het begin van de problemen van Rachel. Laban, haar vader was niet een man die men kon vertrouwen en na zeven jaar bedroog hij Jakob bij het trouwen met Lea in plaats van Rachel, zoals beloofd was (Genesis 29:21-28).

Rachel en Jakob waren erg verliefd, maar het bedrog van Rachels vader had haar erg gekwetst. Het veroorzaakte pijn en bitterheid in haar hart waar ze nooit echt over heen kwam. Bitterheid is zoals vergif voor de ziel. Het vernietigt een persoon.

Vrouwen van God moeten zorgvuldig zijn met de pijnen en emotionele wonden die hen kunnen volgen vanaf hun achtergrond en kinderjaren. Dit moet behandeld worden. Allen Jezus kan dit soort voedingsbodems genezen.

Labans bruidsschat van Jakob (14 jaar werken) was erg duur. Rachel had terecht gedacht dat ze uitgebuit en verkocht werd. Ze heeft dit haar vader nooit vergeven (Genesis 31:4-18). Hetzelfde kan van Lea gezegd worden.

Vanwege haar vaders handelingen in het bedriegen van Jakob bij het trouwen van Lea, moest Rachel haar man delen met haar zus. Haar vaders zonden tastten haar leven aan. Er waren voortdurend problemen thuis. Beide zusters vochten om de aandacht van Jakob. De geboorte van een kind werd gebruikt als het voornaamste wapen (Genesis 30).

Rachel had problemen met het baren van kinderen en Lea gebruikte dit in haar voordeel. Misschien droeg de bitterheid in Rachels hart bij aan haar probleem van de geboorte van een kind. Uiteindelijk gaf God haar een kind (Genesis 30:22).

Vrouwen (en mannen) moeten eraan denken dat ze geen vloeken toelaten die door de handelingen van vorige generaties zijn losgemaakt en die schade veroorzaken in hun leven. Soms zijn problemen in jouw huis te wijten aan vloeken, die direct of indirect gemaakt zijn, door de handelingen van andere mensen. Dit was het geval bij Rachel en Lea.

De les die we hiervan leren is dat we het ons niet kunnen veroorloven om onverzoenlijkheid in ons hart te koesteren. Het zal ons alleen maar vernietigen.

De opmerkingen van Rachel en Lea in Genesis 31:14-16 en de handelingen van Rachel in Genesis 31:19,35 laten de walging zien die zij voor haar vader had helemaal tot het laatste toe. Dit zou ook weer de reden hebben kunnen zijn van de tragedie die haar overkwam in Genesis 35:16-19.

Rachel had alle reden om geïrriteerd te zijn over haar vader. Hij had haar onrecht aangedaan. Zij en Jakob hielden erg veel van elkaar en zouden een prachtig paar hebben kunnen zijn. Haar vaders daden vernietigden dit.

Maar de dingen hadden niet op die manier hoeven te gaan. Het leven van Rachel valt op als een voorbeeld en waarschuwing van hoe generatievloeken ons kunnen beïnvloeden.

God kan dit soort situaties vandaag voor ons omkeren als we Hem met heel ons hart dienen en liefhebben (Romeinen 8:28). Als je van God houdt, wil je degenen die jou pijn gedaan hebben, vergeven en je weigert om bitterheid tegen hen in je hart te koesteren. Bitterheid vernietigt je. (Hebreeën 12:15). Het is in je eigen belang dat je vergeeft. Door de genade van God en door je eigen wilskracht kun je vergeven.

Nadat jij je hart met God in orde gemaakt hebt, kun je bidden en de vloeken verbreken, die in je leven losgelaten kunnen zijn. Het kan helpen om andere gelovigen te vragen om met jou te bidden. Vraag God om genezing en herstel van alle dingen die satan veroorzaakt heeft.

Vergeet niet dat vele malen vloeken in ons leven worden losgelaten die met geen enkele reden aan ons te wijten zijn. Niettegenstaande dat ligt het binnen onze autoriteit om ze te verbreken als we eenmaal ons hart met God in orde gemaakt hebben. Laat het leven van Rachel een voorbeeld zijn voor jouw leven en niet een spiegel ervan.

Vragen
1. Noem enkele van de problemen die Rachel en Lea thuis het hoofd moesten bieden?
2. Kunnen handelingen van onze ouders in het verleden ons nu nog beïnvloeden?
3. Hoe kunnen we dit voorkomen?
4. Wat waren de zwakheden van Rachel?
5. Hoeveel kinderen had Rachel uiteindelijk?
6. Kan God ons zegenen ondanks onze achtergrond?
7. Waarom is het zo belangrijk om te vergeven?