Rebekka

0
369
De vrouw van Isaak. Een vrouw met een godsvruchtig karakter maar niet zonder haar menselijke zwakheden.

Genesis hoofdstukken 24 – 27

Abraham, Isaaks vader, had zijn vertrouwde knecht teruggezonden naar zijn land en volk, om een vrouw voor zijn zoon te kiezen. Bedenk dat Abraham nu in het land Kanaän leefde.

De knecht van Abraham ging terug naar het land van Abraham, zocht God voor begeleiding en onmiddellijk kwam hij in contact met een zeer godsvruchtig jong meisje (Genesis 24).

Rebekka, door niets anders geïnspireerd dan een welwillend hart, putte water, niet alleen voor de knecht, maar ook voor zijn kamelen. Dorstige kamelen voorzien van water is een zeer veeleisende klus.

Rebekka, die beschreven werd als zeer mooi, zette zich door middel van veel hard werken in voor geen aanwijsbare winst. Ze was een vrouw met een godsvruchtig karakter. Iets van grote waarde in de visie van God (1 Petrus 3:3-4).

Als vrouw van God is de grootste investering die je in je leven kunt doen die van een godsvruchtig karakter (1 Timotheüs 4:7-8). Laat het Woord van God je leven omvormen. In het zoeken van God zul je vervulling vinden (1 Timotheüs 6:6). Als je het Koninkrijk van God zoekt, zullen alle andere dingen je bovendien geschonken worden (Mattheüs 6:33).

Dit is het geheim voor een vervuld leven dat zoveel vrouwen gemist hebben. De godvruchtigheid in Rebekka opende de deur naar haar bestemming. Ze beklaagde zich niet over haar situatie, maar ze stond liever de liefde van God toe om haar leven te vormen. Als de vrucht van de Geest wortel schiet in je leven zal de gunst van God volgen (Galaten 5:22). Als je dichter naar God trekt, zal God dichter naar jou trekken. Als God dicht bij jou is, zal de gunst volgen (Jakobus 4:8).

Nadat Rebekka de knecht van Abraham van water voorzien had, verzekerde zij hem dat er in het huis van haar ouders genoeg plaats was om hem en zijn kamelen voor de nacht te huisvesten. Opnieuw leidde haar vriendelijke hart haar ertoe om een vreemdeling te helpen. Dit stelde haar nogmaals bloot aan de zegeningen van God (Hebreeën 13:1-2).

Nadat de knecht van Abraham zijn missie duidelijk gemaakt had aan de ouders van Rebekka, gingen zij ermee akkoord om haar ten huwelijk te geven. Merk op dat zij over deze beslissing geraadpleegd werd en het was alleen haar toestemming die het mogelijk maakte. Haar vermogen om te onderscheiden leidde ertoe dat zij de juiste keuze maakte (Genesis 24:47-60).

In overeenstemming met de cultuur van die tijd was Rebekka’s aanvankelijk accepteren van de neusring (Genesis 24:27) een duidelijk teken van de bedoeling van de knecht en van haar acceptatie.

Vrouw van God. Er zijn vele beslissingen in het leven die je moet nemen. Soms is het nemen van de juiste beslissing van levensbelang. Hoe dichter je tot God nadert, hoe groter de kans dat je de juiste keuze maakt.

Rebekka volgde de knecht terug naar Isaak en werd zijn vrouw (Genesis 24:66).

Een intieme relatie tussen een man en een vrouw in het huwelijk is van levensbelang. Samen kun je elkaar geestelijk, fysiek en emotioneel optrekken. Als de ene down is, kan de ander die persoon er uit trekken.

Dit gold ook voor Isaak en Rebekka. Rebekka was onvruchtbaar en Isaak bad voor haar en God hoorde zijn gebed (Genesis 25:21). Paartjes moeten elkaar optrekken in gebed. Er zijn perioden dat jouw gebeden je partner zullen helpen.

Rebekka was een vrouw van gebed en had niet minder toegang tot God dan Isaak. We zien inderdaad dat ze Gods aangezicht zoekt over de kwestie van kinderen en het krijgen van een duidelijk antwoord (Genesis 25:22-25). Het kan zijn dat ze haar vertrouwen terug gekregen had nadat ze zwanger werd.

Paartjes moeten elkaar steunen. Ondersteuning van je partner aannemen is geen teken van zwakheid. Rebekka kon zeker direct van God horen, toch liet ze nog toe dat Isaak het deed toen het de geboorte van een kind betrof. Mijn veronderstelling is dat ze allebei samen voor kinderen gebeden hadden en toen de ontmoediging inzette, pakte Isaak het strijdlustiger op.

Merk op dat dit geen gemakkelijke periode was voor het paartje. Zelfs met het gebed van Isaak duurde het nog twintig huwelijksjaren voordat Rebekka haar kinderen kreeg (Genesis 25:19-21,26).

Geduld is altijd noodzakelijk bij het ontvangen van God. Geduld is het menselijk uithoudingsvermogen in combinatie met Gods genade, hetgeen gecombineerd ons de mogelijkheid geeft om Gods aangezicht te zoeken in het gebed zonder op te geven, totdat het antwoord ontvangen is (Jakobus 5:7-8). Rebekka was een vrouw met geduld. Ze was ook een vrouw die wist wanneer ze op haar man moest leunen. Dit was een deel van haar kracht.

Gods gunst bleef voortduren bij Rebekka. Als mooie vrouw liep ze spoedig tegen hetzelfde probleem aan als waar Sara mee geconfronteerd werd. God beschermde haar (Genesis 26:7-11). Overigens liet Isaak dezelfde zwakheid zien als zijn vader Abraham had. Hij loog ook lafhartig over de ware identiteit van zijn vrouw.

Een godsvruchtige vrouw zou de zwakheden van haar man moeten kennen en hiervoor bidden. Geef hen geen ruimte om je huwelijk te beïnvloeden of zelfs te vernietigen. Elk menselijk wezen heeft zwakheden. We zouden onze partner de zwakheden niet kwalijk moeten nemen, maar er liever biddend tegen waken. Rebekka zou spoedig haar zwakheden laten zien.

Rebekka zette Jakob, haar zoon, aan om zijn vader te misleiden en stal zijn broers zegen (Genesis 27:2-13). Dit resulteerde in een groot conflict in huis (Genesis 27:41-43).

Isaak en Rebekka maakten dezelfde fout die veel ouders maken; ze hadden voorkeuren onder hun kinderen. Dit is iets dat alle ouders zouden moeten tegensturen. De resultaten van dergelijke handelingen kunnen conflicten in je huis veroorzaken, die vele jaren kunnen voortduren. Je bent gewaarschuwd!

Vragen
1. Welke goede kwaliteiten zie je in Rebekka?
2. Wat is een godsvruchtig karakter?
3. Wat zijn de voordelen van het God toe te staan om onze karakters te verfijnen?
4. Hoe ging Rebekka om met onbeantwoorde gebeden in haar leven?
5. Wat betekent het om geduld te hebben?
6. Wat is het gevaar van het hebben van voorkeuren onder kinderen?
7. Welke zwakheden merkte je op in het leven van Rebekka?
8. Hoe zouden paartjes zich staande moeten houden in tijden van tegenspoed?