Mirjam

0
446
Mirjam was de grote zus van Mozes. Haar naam betekent ‘iemand die liefheeft of geliefd wordt door Jahweh’. Jahweh betekent ‘het zelf bestaand wezen’. Jahweh is een van de manieren waarop de kinderen van Israël naar God verwijzen.

Exodus hoofdstukken 2 en 15; Numeri hoofdstukken 12 en 20

Ontmoet het gezin
Amram en Jokébed waren de vader en moeder van Mirjam, Aäron en Mozes. Mozes was de jongste van de drie en werd toch de leider van de groep (Exodus 2:3-4; Exodus 6:20; Numeri 26:59). Mozes was de man die Israël uit Egypte leidde.

Als de grote zus van het gezin kende Mirjam alle geheimen. Vrouwen komen vaak dingen te weten, die mannen niet weten.

Toen de farao van Egypte de dood van alle Israëlische jongens verordende in een wanhopige poging de groei van Israël te beperken, stopten Amram en Jokébed de baby Mozes in een waterbestendige mand en zetten het in de rivier in een poging om zijn leven te redden. Mirjam hield de mand in het oog toen de dochter van de farao het ontdekte. Mirjam opperde dat er een vrouw van het Hebreeuwse volk gevonden moest worden om voor Mozes te zorgen. Je kunt je wel de opwinding voorstellen in de ogen van Mirjam toen ze terug rende om haar moeder over het goede nieuws te informeren.

Het snelle denken van Mirjam betekende dat Mozes door zijn eigen moeder opgevoed werd. Als er iets was wat men over Mozes moest weten dan wist Mirjam dat.

Mirjam de profetes
Mirjam was bij Mozes tijdens de negen plagen. Ze kwam met hem uit Egypte. Mirjam was een vrouw van God. Ze was inderdaad zelf een profetes (Exodus 15:20). Het feit dat Mirjam een profetes was is een weinig bekend feit omdat iedereen zich op Mozes concentreert. Mirjam werd geroepen om een minder opvallende rol te spelen dan Mozes, maar toch een noodzakelijke rol.

Hetzelfde geldt vandaag de dag heel sterk voor het lichaam van Christus. Veel vrouwen verachten de rollen die zij geroepen zijn te spelen, omdat het geen opvallende openbare bedieningen zijn. De moeder van Mozes vervulde haar lotsbestemming. Ze voedde een goddelijk kind op. Jokébed, Mozes’ moeder (Numeri 26:59, exodus 6:20) is niet erg bekend, toch speelde ze een van de belangrijkste rollen van het volk van Israël.

De beide ouders van Mirjam ontvingen speciale lof van God in Hebreeën 11:23.

Beste Vrouw, misschien heeft God jou geroepen om een kleine groep mensen binnen je gemeente te dienen. Misschien ben je iemand die aanmoedigt of iemand die vermaant. Je kunt zelfs de gave van profetie hebben en gebruikt zijn om verscheidene wonderbaarlijke mensen te dienen op een manier die niet erg veelbetekenend lijkt.

Of misschien ben je nu kinderen aan het opvoeden en beschouw je, net zoals de moeder van Mozes, je werk niet als erg betekenisvol. God dienen is het doen wat Hij wil dat je doet en niet wat mensen als belangrijk beschouwen. God beloont en zegent ons voor het getrouw zijn in de dingen waartoe Hij ons geroepen heeft om te doen en niet in de dingen die we willen doen.

Geschil
Mirjam kende Mozes erg goed. Dit schiep voor haar een probleem. Ze was niet in staat om haar kleine broertje Mozes te zien als de gezalfde profeet van God.

Toen Mozes een Ethiopische vrouw trouwde, zeiden Mirjam en Aäron duidelijk tegen zijn keuze te zijn. Enkele Bijbelvertalingen noemen de vrouw een Cuschietische, andere Ethiopische en sommigen zeggen zelfs Soedanese. Wat duidelijk is, is dat de vrouw een buitenlandse was. De Bijbelgeleerden zijn verdeeld of zij van Afrikaanse afkomst was, aangezien namen en geografie over de eeuwen van betekenis veranderd zijn. In de oude wereld werd de hele zuidelijke wereld van Afrika tot India aangeduid met het woord Ethiopië (Engelse reizigers gebruikten laat in de 17e eeuw nog de naam in die betekenis). Dit alles laat de mogelijkheid, maar niet de bevestiging, dat Mozes’ vrouw van Afrikaanse afkomst kan zijn geweest.

Mirjams naam wordt voor het eerst genoemd als het gaat over de kritiek op Mozes (Numeri 12:1). Dit wordt geïnterpreteerd als een aanwijzing dat de kritiek op Mozes een idee van Mirjam was. Aäron volgde verder gewoonweg (Aäron was altijd goed in het volgen).

Merk op dat hoewel de kritiek begon vanwege de vrouw die Mozes getrouwd had, werd het spoedig een kwestie van wie God kon horen. Is Mozes de enige die God kan horen? scheen de belangrijkste kwestie van het geschil te zijn (Numeri 12:2).

Jaloezie zet in als we het ‘t minst verwachten. Het is gemakkelijk te zien hoe Mirjam kwaad werd. Tenslotte kende zij Mozes toen hij in de luiers liep. Ze was zelf ook een profetes. Dus hoe kwam het dan dat hij zo gezaghebbend werd. Zij kon God ook horen!

De waarheid van de kwestie was dat Mirjam, Aäron en Mozes een team waren, door God gezonden om Israël te verlossen (Micha 6:4). Mirjam, onze belangrijkste focus hier, werd een instrument in het redden van Mozes (Exodus 2:1-10) en leidde Israël in aanbidding (Exodus 15:20-21). Haar bediening was niet onbelangrijk, toch wendde ze haar ogen af van haar bevoorrechte roeping en concentreerde zich op wat Mozes had dat zij niet had.

Tevredenheid met onze roeping is noodzakelijk als we groeiende jaloezie op anderen willen vermijden.

Gods oordeel op Mirjam kwam snel en was streng. Mozes, getrouw aan zijn aard, pleitte voor haar en ze werd weer hersteld (Numeri 12).

Als jij een man (of vrouw) hebt die God gebruikt, verzeker je ervan dat je de gave eert en respecteert en het leven van die persoon zalft, ondanks hun zwakheden. Er is veel kans dat Mirjam de zwakheden van Mozes kende, waar anderen geen weet van hadden. Vandaar dat het voor haar moeilijker was om hem te respecteren. We moeten altijd mensen van God eren. Hen onteren is God onteren.

Mirjam hield van de Heer. Dat is inderdaad wat haar naam betekent. Ze had echter een verkeerde houding en dit bracht haar in de problemen. God strafte haar en herstelde haar later weer. Enkele andere mensen die niet echt van de Heer hielden en die ook tegen Mozes opstonden waren niet zo fortuinlijk als Mirjam (Numeri 16). Houd jij van de Heer?

Vragen
1. Wie was Mirjam?
2. Welke bediening had zij?
3. Wat veroorzaakte haar probleem met Mozes?
4. Hoe kunnen we ons beschermen tegen jaloezie?
5. Hoe kunnen we mensen van God eren?
6. Wat maakte Mozes zo speciaal?
7. Wat maakt jou voor God speciaal?
8. Welke andere dingen leerde jij van het leven van Mirjam?