Een nieuwe tekst voor een oud lied

0
328
Ieder jaar zingen we rondom kerst weer die oude liederen ‘Nu zijt wellekome’, ‘Hoor d’engelen zingen d’eer’ en ‘Eer zij God in onze dagen’. Dit zijn mooie liederen, die nog lang zullen blijven bestaan. Maar weten we nog wat we zingen? Wat betekenen die oude woorden eigenlijk?

Ark Mission lanceert in de aanloop naar kerst een bijzondere actie: ‘schrijf een nieuwe tekst op de melodie van één van die oude liederen’.

We roepen mensen  op om op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’ een nieuwe tekst te schrijven. Dat mag een vertaling zijn van het oude lied, maar het mag ook een heel nieuwe versie zijn.

“Een oud lied als dit, kan door deze actie voor het eerst of opnieuw betekenis gaan krijgen voor mensen”, aldus Dirk-Pieter Schalkwijk van Ark Mission.

Tot 9 december mogen alle teksten worden ingestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Op onze website arkmission.nl/nieuwetekst is meer informatie te vinden over deze actie.

Na 9 december zal een deskundige jury de mooiste tekst uitkiezen. Deze zal vervolgens op muziek worden gezet door Sharon Kips en Gilbert Thera.

Rond 20 december zal het lied worden onthuld op de radio.

Deze actie is tot stand gekomen in de context van het project Kerst voor jou!, een gezamenlijk initiatief van Ark Mission, NEEMA-Vuurbaak en Jesus.net. Kerst voor jou! biedt kerken handvatten om een mooi, eigentijds kerstevent te organiseren in de eigen omgeving. Het schrijven van een nieuwe, aansprekende tekst voor een kerstlied is een speciale toevoeging hierop. Ark Mission hoopt dat veel mensen voor het eerst of opnieuw worden geraakt door de boodschap van kerst.

Bron: Ark Mission