ETF Leuven opent academiejaar met 64 nieuwe studenten

0
307
Vandaag opent de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven het academisch jaar 2019-2020 met een nieuwe rector, praktisch theoloog en pedagoog prof. dr. Jos de Kock, en met 64 nieuwe studenten. Tijdens de feestelijke openingsavond zal Jos de Kock zijn inaugurele rede houden en wordt hij geïnstalleerd als nieuwe rector van de zelfstandige faculteit.

De ETF Leuven telt op dit moment 28 nieuwe inschrijvingen voor een programma op bachelorniveau, 31 op masterniveau en 6 voor het doctoraatsprogramma. Nog niet alle (her)inschrijvingen zijn rond. Het studententotaal voor 2019-2020 groeit opnieuw licht en komt naar schatting uit op 221.

Aftredend rector prof. dr. Andreas Beck zal in zijn openingswoord onder andere aandacht besteden aan de Vlaamse regeringsonderhandelingen waar de waarde van godsdienstonderwijs in vraag wordt gesteld: “In een tijd van diversiteit zien wij het belang van kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs alleen maar toenemen, dus ook van het protestants-evangelische godsdienstonderwijs. Dit onderwijs dient altijd in open dialoog met kerk en samenleving te staan. De aanstelling van praktisch theoloog en pedagoog Jos de Kock als hoogleraar en nieuwe rector van de ETF, toont ons engagement bij uitstek. Zijn inaugurele rede benadrukt het belang van ontmoetingsleren. Als levensbeschouwelijk onderwijs deze vorm van leren gestalte geeft, draagt het niet alleen bij aan de vorming van jonge mensen in hun eigen traditie maar ook aan hun vermogen de ander recht te doen en constructief samen te leven.”

Leren in ontmoeting In zijn inaugurele rede “Wait a Minute in Stressful Times. A Practical Theological Account of Learning in Encounter” zal De Kock het concept van leren in ontmoeting verkennen, alsook de betekenis ervan als leidraad voor de praktijk van het godsdienstonderwijs, jeugdwerk, en voor het beoefenen van (praktische) theologie aan de ETF als academische en vormende instelling. De Kock pleit ervoor om de empirische realiteit van het hier en nu als een belangrijke bron voor de ontwikkeling van de theologische reflectie te beschouwen. “Leren in het algemeen en leren in relatie tot geloven in het bijzonder beschouw ik pedagogisch als een relationeel proces. En theologisch zie ik leren als fenomeen dat is ingebed in de ontmoeting met God en de ontmoeting met anderen, wie die ander ook is. Voor geloofsgemeenschappen en scholen is het van wezenlijk belang om letterlijk ruimte te scheppen om het leven met “de ander” te delen,” aldus de hoogleraar.

Over prof. dr. Jos de Kock Jos de Kock (1978) is sinds oktober 2018 verbonden aan de ETF Leuven en werd op 1 september 2019 aangesteld als hoogleraar Praktische Theologie. Hij behaalde masterdiploma’s in onderwijskunde (Radboud Universiteit Nijmegen) en theologie (Universiteit Utrecht) en promoveerde in 2005 met een proefschrift getiteld: “Arranging Learning Environments for New Learning. Educational Theory, Practical Knowledge, and Everyday Practice” (Radboud Universiteit Nijmegen). Als praktisch theoloog werkte hij eerder als universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) van Amsterdam en haar Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur. Als onderwijskundige werkte hij als docent, onderzoeker en adviseur voor diverse instellingen in het Nederlandse hoger onderwijs. De Kock is bestuurslid van de International Academy of Practical Theology en de Religious Education Association.

Ontwikkelingen aan de ETF Leuven
Vandaag neemt prof. dr. Jos de Kock het rectoraat over van prof. dr. Andreas Beck die opnieuw als decaan zal functioneren, met ondersteuning van vicedecaan dr. Maria Verhoeff. Prof. dr. Aza Goudriaan werd recent aangesteld tot deeltijds gasthoogleraar Historische Theologie aan de ETF Leuven naast zijn hoofdaffiliatie bij de VU Amsterdam. De aanstelling van Goudriaan zal in het bijzonder de voortgaande ontwikkeling van onderzoek op het terrein van het aan de ETF gevestigde Institute of Post-Reformation Studies bestendigen, juist op het moment dat prof. dr. Antonie Vos in september 2019 zijn werkzaamheden aan de ETF beëindigd heeft in verband met zijn emeritering. Ook hebben de ETF Leuven en PThU Groningen gezamenlijk dr. Bosco Bangura aangetrokken als senior onderzoeker met bijzondere aandacht voor de relatie tussen migratie en christendom in Europa en voor interculturele theologie. Daarnaast werd dr. Koert van Bekkum werd aangesteld als voorzitter van de vakgroep Oude Testament, dr. Dolf te Velde promoveerde tot hoofddocent Historische Theologie en dr. Steven van den Heuvel tot docent Systematische Theologie.

Over de ETF Leuven
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven is een universitaire instelling met als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. ETF Leuven is een interkerkelijke en academische instelling die de brede evangelische beweging dient, bestaande uit zowel traditionele als nieuwere denominaties en kerken. De internationale instelling is gevestigd in Leuven, België.

Bron: Evangelische Theologische Faculteit