De Fontein Apeldoorn zoekt predikant en buurtwerker via promotiefilm

0
534
Geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn zet een promotiefilm in om een nieuwe predikant en buurtwerker te vinden. Voorzitter Wim Burggraaf: “We hebben gekozen om onze gemeente, een pioniersplek in de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn, op een eigentijdse manier te presenteren aan potentiële kandidaten. We hopen dat we op deze manier snel een predikant en buurtwerker kunnen vinden. We zoeken mensen die oog en hart voor de naaste binnen de gemeente en daarbuiten hebben en ons willen helpen meer missionair betrokken te zijn. We denken dat een filmpje ons helpt de goede personen te vinden.”
 
Op dit moment is ds. Arjan Plaisier als predikant verbonden aan de gemeente. Op 1 oktober 2019 verloopt zijn driejarig contract. Wim Burggraaf: “In goed overleg heeft Arjan besloten per 1 oktober te stoppen als pionier. Tijdens de ochtenddienst op 6 oktober 2019 nemen we als gemeente afscheid van hem.” Arjan Plaisier heeft zich de afgelopen jaren op een betrokken manier ingezet verbinding te zoeken met andere kerken om samen op missionair gebied van betekenis te zijn voor mensen in Apeldoorn. Zo zijn er de afgelopen twee jaar in popcentrum Gigant debatten georganiseerd waar christenen en niet-christenen rondom een actueel onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Mede dankzij de inzet van Arjan stond er dit jaar in de week voor Pasen een opblaasbare kerk op een centrale plek in Apeldoorn. Deze zogenaamde popup-kerk heeft er ook voor gezorgd dat christenen en niet-christenen elkaar ontmoetten. Ook in de wijk heeft hij geparticipeerd in overleggroepen waar overheid en maatschappelijke organisaties in participeerden. Hieruit is een luisterlijn ontstaan en wordt er een opvoedcursus gegeven.
 
De Fontein gaat een nieuwe fase in, aldus Burggraaf. “We merkten dat het van belang is dat er een buurtwerker aangesteld wordt die het contact met de wijk gaat versterken. We organiseren als gemeente ieder jaar een kerstmusical om verbinding te leggen met kinderen en hun ouders in de wijk. Dit jaar zijn we gestart met een vakantiebijbelweek. We doen mee aan de landelijke kerkproeverij waarbij mensen uitgenodigd worden te ‘proeven’ wat er zoal in de kerk op zondag gebeurt. Dit jaar is de proeverij op zondag 29 september. We merken dat het belangrijk is dat er een vast aanspreekpunt is in de wijk. Die rol zou een buurtwerker in kunnen nemen. Daarom hebben we een sterke voorkeur voor iemand die ook in de wijk wil gaan wonen. De nieuwe predikant zal zich, naast de zondagse diensten, het werk dat Arjan begonnen is om de samenwerking met andere kerken in Apeldoorn op met name missionair gebied verder uit te breiden en te versterken.”

Bron: De Fontein