Hospice Elim op de radar regionale kerken

0
553

Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin dit jaar de deuren te kunnen openen. Vanuit naastenliefde wil men, in dit christelijk hospice, er zijn voor iedereen.

Vorige week was er een doelcollecte binnen de Hervormde kerk in Zevenhuizen. “We hebben afgelopen week bepaald dat we de opbrengst van € 556,42 bestemmen voor het nieuw te bouwen hospice Elim in Moerkapelle. Op de website www.hospice-elim.nl kunt u lezen dat hospice Elim wil werken vanuit een Christelijke identiteit. Een mooi initiatief omdat er in de regio weinig hospices zijn die zich duidelijk als Christelijk profileren. Het hospice wil openstaan voor zowel Christenen als niet-Christenen, zo wordt naastenliefde verder buiten de kerkmuren getrokken. We zijn dankbaar voor de opbrengst van deze collecte.”

“heb je naaste lief als jezelf”

Het initiatief is genomen door de drie Moerkapelse kerken (Gereformeerde Gemeente, Protestantse Kerk in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk) maar nadrukkelijk is hospice Elim er voor heel Moerkapelle en omgeving; vanuit hun christelijke naastenliefde (“heb je naaste lief als jezelf”) wil men er zijn voor iedereen, ongeacht welke achtergrond. En binnen de kamers voor de gasten is er ruimte voor elke cultuur en elk geloof. In de gemeenschappelijke ruimten zal men vanuit de achtergrond van de initiatiefnemers ernaar streven dat iedereen zich daar welkom voelt en elkaar respecteert.

De stichting Hospice-Elim zoekt de samenwerking met alle kerken en met de hospices in de omgeving. Ook willen we de inwoners van Moerkapelle, het bedrijfsleven, andere zorgverleners in de omgeving en overheid nauw betrekken bij hospice Elim. Wij zijn blij dat hier positief op gereageerd wordt.