Nieuwe HGJB-methode Leer & Leef compleet

0
353
De afgelopen zomer (2019) verscheen het zesde deel van de nieuwe HGJB-catechesemethode Leer & Leef. Daarmee is de methode compleet. In dit deel, dat het derde is voor de bovenbouw, zitten de volgende themablokken: 1. Leven met God (5 lessen), 2. Leven en dood (3 lessen), 3. Relaties (4 lessen), en 4. Kerk, gemeente en Israël (4 lessen).

De HGJB is in 2016 begonnen met het schrijven aan deze methode. Kenmerkend is de combinatie van klassieke inhoud (aansluitend bij de gereformeerde traditie) en eigentijdse didactiek. Een groep van predikanten en andere catecheten heeft in het wordingsproces meegedacht en kritisch meegelezen.

Kleurrijk werkboek
Hoewel de thema’s zoveel mogelijk gerelateerd zijn aan de Heidelbergse Catechismus of andere belijdenisgeschriften, zijn ook thema’s toegevoegd die daar niet direct uit opkomen maar wel actueel zijn, zoals: terrorisme, euthanasie, homoseksualiteit en Israël.
De methode bestaat uit een zeer kleurrijk werkboek voor catechisanten en een uitgebreide handleiding voor de catecheet. In de handleiding staat een ruime keuze aan werkvormen, gericht op verschillende leerstijlen (hoofd, hart en handen). Er zijn drie delen voor de onderbouw (12-14 jaar) en drie delen voor de bovenbouw (15-17 jaar).

Kennismaken
Via de website van de HGJB, www.hgjb.nl, kun je een kennismakingspakket downloaden of contact opnemen voor meer informatie.