SchuldHulpMaatje doorbreekt het taboe op geldzorgen

0
296
Op geld en schulden rust een enorm taboe. Op 17 oktober, wereldarmoededag, start de campagne Samen Hart voor Mensen, om aandacht te vragen voor mensen met financiële problemen. Met verschillende acties worden mensen uitgedaagd om over geld en geldzorgen te praten en zo het taboe te doorbreken. Samen met de kerken wil SchuldHulpMaatje bereiken dat meer mensen met schulden eerder geholpen worden. Met een landelijk gemiddelde van 1 op 5 zijn er in elke straat, netwerk, kerk en bedrijf mensen met financiële problemen. Dat is te veel!

Schuldenproblematiek wordt onderschat
Kerken hebben zich altijd ingezet voor armoedebestrijding. Met een enorm netwerk en miljoenen vrijwilligers reikt de helpende hand van de kerk tot in de haarvaten van de samenleving. Toch blijkt ook daar dat het taboe op geld bijna net zo groot is als de bereidheid om te helpen. In een enquête van SchuldHulpMaatje gaf ruim 40% van de ondervraagde kerkleden aan dat men in de kerk liever niet over geld praat. Maar liefst 80% van de invullers van de enquête te onderschatten hoeveel mensen moeite hebben om rond te komen en weet meer dan de helft niet welke huishoudens de grootste kans lopen op schulden. Signalen dat het niet goed gaat worden nauwelijks opgemerkt.

Geldzorgen bespreekbaar maken
Uit schaamte zoeken veel mensen pas hulp als de ellende niet meer te overzien is. Vaak trekken ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen mensen meer thuis uit, zijn ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en doen niet meer mee aan activiteiten die geld kosten. Samen met de kerken wil SchuldHulpMaatje via de campagne Samen Hart voor Mensen het gesprek over geld en schulden op gang brengen. Voor werkers en vrijwilligers binnen kerken en diaconale initiatieven is er de gelijknamige digitale toolkit ontwikkeld met ruim 50 materialen. Bijvoorbeeld een handzaam signaalkaartje, met praktische tips om geldzorgen te herkennen en vervolgens bespreekbaar te maken. De toolkit en Campagne is mede mogelijk gemaakt door o.a. het Kansfonds, Kerk in Actie, Stichting Rotterdam en Maatschappij van Welstand.

Ludieke acties
De bewustwordingscampagne start op 17 oktober met de lancering van de digitale toolkit www.samenhartvoormensen.nl. In vijf gemeenten worden ludieke acties in gang gezet die in kerk en samenleving het gesprek over geld op gang moeten brengen. In Zwolle en in Oldambt doen ze mee aan de challenge ‘Doe de VIJF’ waarbij deelnemers zonder handen vijf eurocent vanaf hun voorhoofd op moeten vangen met hun lippen. Op de sociale media delen ze filmpjes van hun pogingen en dagen ze anderen uit om mee te doen. De filmpjes van hun pogingen worden gedeeld via sociale media waarin anderen worden uitgedaagd. In de stationshal in Utrecht worden voorbijgangers uitgenodigd om bij de piano het lied ‘Jij staat niet alleen’ mee te zingen. In Amsterdam gaan kerken met elkaar in gesprek over samenwerking in schulden- en armoedebestrijding. In Kerkrade komen de confronterende vragen van het taboedoorbrekende Open Kaart Spel op tafel. In diverse kerken worden mensen aangespoord om hun naaste in financiële nood te bemoedigen met het gebed op de Lichtkaart. Alleen samen lukt ’t het taboe op schulden te doorbreken. Hierdoor kan veel persoonlijke ellende voorkomen worden.

Over SchuldHulpMaatje
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.
Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over een derde van de gemeenten in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk.

Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl waar SchuldHulpMaatje actief is.