Op zoek naar visionaire toekomstbeelden

0
1166

We worden in deze uitzonderlijke tijd door het coronavirus niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Het Bijbels Museum doet i.s.m. met The Turn Club en de Westerkerk Amsterdam een oproep aan kunstenaars, dromers en ontwerpers om ons te voeden met visioenen, met hun verbeelding van een nieuwe aarde en/of een nieuwe hemel.

Bijbels Museum en partners lanceren
Open Call voor kunstenaars: NIEUWE AARDE. Deel je visioen.

In Nederland woonachtige kunstenaars kunnen tot 1 juli een foto of film van hun kunstwerk insturen naar OpenCall@nieuweaarde.nu. Alle inzendingen worden beoordeeld door een curerende commissie die bepaalt welke kunstwerken geplaatst worden op www.nieuweaarde.nu. Twaalf inzendingen zullen, zodra dat vanwege de coronamaatregelen weer mogelijk is, een maand lang gepresenteerd worden in een groepstentoonstelling “NIEUWE AARDE. Deel jouw visioen” in de Westerkerk Amsterdam. Meer informatie over het project is beschikbaar via de hiervoor genoemde website.

Juist kunstenaars zijn bij uitstek in staat om in deze onzekere tussenruimte de vraag te onderzoeken ‘Hoe nu verder?’. Zij stellen niet alleen de vraag, maar weten hoe je luistert. Zij vinden antwoorden door te luisteren naar verhalen in de samenleving, door zaadjes te herkennen van wat tot een toekomstbeeld kan groeien. Vervolgens hebben zij het vermogen om een toekomstbeeld, hoe onrealistisch, utopisch of fantastisch ook, op een unieke manier te verbeelden. Zo dragen ze bij aan het beeld van een nieuwe wereld en de mogelijkheid om die samen te kunnen vormen.

Initiatief
Het Bijbels Museum organiseert reizende tentoonstellingen met in opdracht gemaakte kunst rond Bijbelse thema’s en verhalen buiten de klassieke opzet van het museum. The Turn Club wil met de mindset van deelnemende kunstenaars de samenleving via verbeelding, schoonheid en spel inspirerende vergezichten bieden. De Westerkerk Amsterdam is een eigentijdse gemeente binnen de Protestantse Kerk Amsterdam, waar iedereen welkom is.

Met “NIEUWE AARDE. Deel jouw visioen” – geïnspireerd door het Bijbelvers ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer.’ (Openbaring 21:1) – willen de initiatiefnemers mensen in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen. En laten zien welke belangrijke bijdrage kunst kan leveren aan een samenleving in tijden van verandering.

De curerende commissie van “NIEUWE AARDE. Deel jouw visioen” wordt gevormd door Don Ceder (voorzitter; advocaat, politicus), Herman Koetsveld (predikant Westerkerk Amsterdam), Merlijn Twaalfhoven (componist, initiator van The Turn Club), Yuki Kho (cultuurjournalist en online communicatiestrateeg), Onno Zijlstra (filosoof en bestuurslid Vermeulen Brauckman Stichting) en Carolien Croon (directeur Bijbels Museum). De commissie beoordeelt de werken op basis van artistieke kwaliteit, verbeeldings- en zeggingskracht, vakmatige uitvoering en op het vermogen om een breed publiek te inspireren.

De 12 kunstenaars wier werk in de Westerkerk Amsterdam te zien zal zijn, ontvangen een honorarium conform de Richtlijn Kunstenaarshonoraria.

“NIEUWE AARDE. Deel jouw visioen” is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van alle partners en de steun van Vermeulen Brauckman Stichting en Fonds Kerk en Wereld.

Bron: Bijbels Museum