Pinksteren, het feest van de Heilige Geest

0
557
God wil dat wij vol zijn van Zijn Geest. Daarom is de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag gekomen. Hij is gekomen om ons kracht te geven en ons in ieder opzicht te leiden. Om te begrijpen wat het betekent om vervuld te zijn met de Heilige Geest is het goed twee gedeelten uit de Bijbel te lezen en naast elkaar te leggen. Het ene gedeelte heeft te maken met een opdracht, het andere met een belofte.

Een opdracht
“Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.” (Efeziërs 5:18) In dit Bijbelgedeelte spreekt Paulus over wijn en over de Heilige Geest. Hij stelt de uitwerking van wijn tegenover de uitwerking van de Heilige Geest en hij laat het grote verschil zien. Als iemand zich bedrinkt, plaatst hij zich onder invloed van wijn. De wijn beheerst zijn leven. Dat is te zien. Paulus noemt het bandeloosheid. Wij daarentegen moeten ons niet stellen onder de invloed van wijn, of onder leiding van allerlei andere zaken, maar wij moeten onszelf stellen onder de invloed en de leiding van de Heilige Geest.

Paulus schrijft: “Wordt vervuld met de Geest.” Letterlijk staat er: ‘Wordt voortdurend vervuld’, ‘Zorg ervoor dat je steeds vervuld bent’.
Vervulling met de Heilige Geest is niet een eenmalige gebeurtenis die plaatsvindt aan het begin van ons christenleven. Nee, Paulus roept ons op ons voortdurend open te stellen voor de vervulling met de Heilige Geest. Telkens opnieuw. Elke dag en elk moment van ons christenleven.
Verder is het zo dat die vervulling volgens Paulus geen vrijblijvende zaak is. Hij spreekt hier in de gebiedende wijs: “Wordt vervuld.” Het is niet iets wat aardig of wenselijk is, nee, het is een opdracht. God wil dat wij vervuld zijn met Zijn Heilige Geest. Dat is het normale christenleven. Als wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest leven wij in ongehoorzaamheid aan God.

Een belofte
“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.” (1 Johannes 5:14,15)
Dat is niet zo’n gemakkelijke zin. Kortweg staat er, dat God een gebed verhoort dat naar Zijn wil is.

Stelt u zich nu eens voor dat u God vraagt u te vullen met de Heilige Geest. Zou dat een gebed naar Gods wil zijn? Ja, natuurlijk. Niet alleen is dat naar Gods wil, het is zelfs Zijn opdracht.
Als wij onze zonden belijden en God vragen de eerste plaats in ons leven weer in te nemen, dan mogen wij op grond van Zijn Woord zeker weten dat Hij ons verhoort.

Wat is er mooier dan in deze Pinksterdagen bewust de keuze te maken om uw leven onder leiding van de Heilige Geest te stellen. Als u dat wilt, bid dan onderstaand gebed.

Hemelse Vader, ik heb U nodig. Ik erken dat ik mijn leven zelf heb bestuurd en dat ik daardoor tegen U heb gezondigd. Ik dank U dat U al mijn zonden hebt vergeven, doordat Jezus Christus voor mij gestorven is aan het kruis. Ik verlang ernaar dat Jezus Christus weer de eerste plaats inneemt in mijn leven. Vul mij met Uw Heilige Geest, omdat dit Uw opdracht is en omdat U in Uw Woord hebt beloofd dit te doen, als ik U er in geloof om vraag. Ik bid dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Als een uiting van mijn geloof, dank ik U dat U mij hebt vervuld met Uw Geest en dat U de leiding van mijn leven weer hebt overgenomen. Amen.