Bedrog

0
288
Een tv programma waar ik graag naar kijk is ‘Andere tijden’. Daarin laten de programmamakers de kijkers zien hoe het er vroeger op de tv aan toeging. Laatst werd ik door dit programma weer eens een flinke illusie armer. Het ging namelijk over de grote zaterdagavond shows uit de jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw. Uitgezonden door de AVRO, NCRV, VARA en KRO. Een van de showmasters van toen verklapte dat de leukste koppels, of kandidaten, voorzichtig werden voorgetrokken omdat ze merkten dat zij goed lagen bij het publiek. Bovenop hun stapeltje vragen lagen de makkelijke vragen en onderop de moeilijke. Als je een koppel dat niet lekker lag eruit wilde werken kregen ze extra moeilijke vragen. Ook werden beelden getoond van de Willem Ruis show, die een spelonderdeel had waarmee je met een ijzeren lus om een draad moest gaan en deze – van begin tot eind – niet mocht aanraken. Zo ja, dan ging de zoemer en was je af. De camera registreerde feilloos het contact tot twee maal toe. De zoemer ging niet af en Willem Ruis fluisterde hoorbaar, ‘Doorgaan, doorgaan’. Dit koppel moest winnen. Een oud medewerker verklaarde met een glimlach op zijn gezicht dat je op bepaalde momenten gewoon de zoemer kon uitschakelen.

We kennen natuurlijk uit de sport ook al jarenlang het dopingbedrog binnen de atletiek, de wielrennerij en de krachtsporten. Maar ook corruptie binnen de FIFA. Bedrog op hoog niveau. En in de politiek.
De Amerikaanse voorverkiezingen voor het presidentschap zijn ook alweer volop begonnen. Het gaat veelal om moddergooien. De ene kandidaat probeert de ander in een kwaad daglicht te stellen, en de ander ontkent dat weer stellig en vuurt weer een scherpere ontboezeming terug. Het partijprogram komt op een tweede of derde plaats zo lijkt het. Kandidaat Donald Trump spant op dit moment de kroon met zijn lasterlijke taal en vuilspuiterij naar zijn medekandidaten. Ergerlijk! Veel mensen vinden dat leuk en ervaren dat als een soort van leedvermaak. Ik noem het kiezersbedrog. Wat ze nu beloven komt later veelal niet meer aan de orde. Maar dat geldt ook voor de Nederlandse politiek. Nu zo beloven en straks zus zeggen. Met als excuus dat ze met compromissen te maken krijgen. Om mee te regeren moet er water bij de wijn (verkiezingsprogram) gedaan worden.

Een aantal jaren geleden zong ik mee in een groot koor tijdens een campagne van evangelist Benny Hinn in ons land. De koorleden stonden aan weerszijde van het podium op een gedeelte van de tribune opgesteld. Wij hadden dus vrij zicht op wat er op het podium gebeurde. Een groep prominenten van de lokale Pinkstergemeenten waren op het podium gepositioneerd. Benny Hinn kwam op als een popster, een idool. Hij deed zijn gebruikelijke praatje en zong wat liederen mee. Liep de zaal in en liet verschillende mensen ‘in de geest’ vallen. Zo liep hij de voorste rijen langs. Toen hij zag dat de eerste weer overeind probeerden te krabbelen liep hij snel naar ze toe en vermaande ze op te staan. Terug op het podium liep hij naar de prominenten toe. Op dat moment viel zijn microfoon en het podiumlicht uit en riep hij hen iets toe in de trant van ‘als ik dit doe met mijn arm dan vallen jullie om’. Zijn microfoon en het licht deden het plots weer opeens en hij zwaaide met zijn arm over de prominenten en die vielen half over elkaar achterover. Waar dat nu allemaal toe diende weet ik nog steeds niet. Ik ben direct weggegaan van dit soort bedrog. Een schande voor de Heer. Ik lees nu in Leviticus 19:11, “Ik ben de Here, uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkaar niet bedriegen…”. “Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief.” (Ps. 11:7) God zegt dat niet alleen tegen zijn volk maar ook tegen ons. Het lijkt wel of het bedrog in het algemeen toeneemt. Ik ben d’r wel even klaar mee met dat bedrog!

Peter