Een andere Paulus

0
336
Hoe zien wij de apostel Paulus? Velen kennen hem als een man van autoriteit en macht, een Schriftgeleerde. Deze status doet volgens de auteur geen recht aan het beeld dat de Bijbel van hem schetst. Paulus is zoveel méér!

Klik hier om dit boek online te bestellen!

De Paulus van de authentiek erkende brieven wordt in dit boek in een ander daglicht gezet. Was Paulus een lettervreter? Godgeleerde? Vrouwenhater? Wetsverkrachter? Genadeverachter? Het antwoord van de auteur op al deze vragen is: ‘nee!’ Paulus was geen lettervreter, maar een kilometervreter: een man van ‘de praktijk’. Gedurende zijn leven is deze man méér dan eens een vluchteling, vreemdeling, misfit en outcast. Paulus was eerder tegendraads en in geen enkele pasvorm te gieten. Alles wat hij zei en deed was om Christus’ wil. Voor zijn Heer ging hij langs ongeplaveide paden.

Ontdek in dit boek een ‘andere Paulus’. Uw kijk op deze bijzondere apostel zou na het lezen van dit boek weleens radicaal anders kunnen zijn!

Koert Koster (Hoogeveen, 1973) studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Van zijn hand verschenen al veel publicaties: dichtbundels, Bijbelstudies en thematische boeken.

‘Een andere Paulus’
Subtitel: ‘Vervreemd, vervolgd en vermoord’
ISBN: 9789463679336
Prijs: 14,95