Rouwverwerking

0
371
Wat is je grootste angst? Het kan van alles zijn, maar voor getrouwde mensen is het waarschijnlijk het verlies van hun gezin. Dat is wat David in de film ‘Jessica’s gift’ overkomt. Hij is christelijk schrijver en spreker die velen troost en steun geeft door zijn antwoorden. Maar zijn antwoorden ‘werken’ niet als het hemzelf betreft in het verlies van zijn geliefde vrouw Jessica. Hoe zonder haar verder? Hoe is dat verfilmd?

Door Marco van Putten

Verlies
Sommige zeggen dat het mensenleven eigenlijk een aaneenschakeling is van verliezen, loslaten en verder gaan. Dat is wellicht wel erg somber gesteld. Er is immers ook groei, bevrediging, verzadiging, verantwoordelijkheid en invloed. Maar niemand kan ontkennen dat verlies geen onderdeel uitmaakt van het mensenleven. Het ‘gewicht’ van verlies bepaald de mate waarin er verdriet daarover zal zijn. Het verdriet kan zo groot zijn dat het een levensdoel kan doen relativeren. Misschien is dat ook de baat ervan. Dat mensen leren onderkennen dat ze slechts onderdeel uitmaken van de Schepping en dat die groter is als henzelf. Maar voor gelovigen in het bijzonder zal het een toets zijn van geloof en het leren (ver)dragen van Gods wil.

De dood
Een jong, gelukkig stel dat door een ziekte elkaar kwijtraakt is een verschrikking. Dat overkomt de Amerikaan David, getrouwd met zijn Engelse vrouw Jessica. De film begint meteen al met dat overlijden en de begrafenis. Dan keert David terug naar zijn mooie landhuis, dat nu stil en verlaten is. Niets lijkt nog zin te hebben. Zijn leven komt tot een halt. De dood doet aan hem het levenslicht uit. Hoe nu verder? David denkt Jessica te horen en te zien. Begint hij gek te worden?

Nieuwe inspiratie
Op een dag is daar Angela. Een oude vriendin van de jeugdclub van de kerk. Ze vraagt David om naar een reünie van hun jeugdclub te komen in een Bed & Breakfast die zij beheert. Het zou een idee van Jessica zijn geweest voor na haar dood. Daar zal ze hem iets van Jessica geven bestemd voor haar David. Het was iets dat Jessica met Angela voor haar dood had afgesproken. David weet niet goed wat hij er mee moet. Waarom kan Angela hem niet gewoon Jessica’s gift overhandigen?

De reünie
Zoals altijd is het begin van een reünie niet eenvoudig. Mensen zijn veranderd, dus een reünie is gedeeltelijk ook een nieuw begin. Dat begin loopt stroef. Maar aan het einde van het weekend krijgt David de kans zijn hart aan de groep te luchten. Dan komt het moment dat Angela hem Jessica’s gift geeft…

Evaluatie
Deze film brengt een dramatisch dilemma op indringende wijze naar voren waarmee nogal wat (jonge) mensen te maken krijgen. Iets waarover niemand liever wil nadenken. Toch is dit ernstige onderwerp belangrijk. Voor diegene die het ondergaat, voor de nabestaanden en voor hulpverleners. De film toont ook de mooie landschappen van Engeland begeleid met indrukwekkende muziek. Een aanrader.

Jessica’s gift (Birches).
2018, NEEMA Media B.V., Hilversum
c.90 min.
€ 14,99
ISBN: 9789492189998