Wat een zendeling kan bereiken

0
334
Zendelingen moeten soms zware vervolgingen doorstaan. Zeker in de ‘moeilijk bereikbare’ landen. Dat is wat Adoniram Judson en zijn vrouw Ann overkwam. Dat is weergegeven in de tekenfilm over hun leven. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Adoniram Judson (1788-1850)
Hij wordt beschouwd als een van de eerste Amerikaanse zendelingen. Als zoon van een dominee ging hij naar de Bijbelschool en legde zich toe op zending. Maar in de Verenigde Staten was zending nog niet goed georganiseerd en daarom knoopte hij in 1811, een jaar na zijn afstuderen, contacten aan bij de London Missionary Society (LMS). Inmiddels was de American Board of Commissioners for Foreign Missions opgericht. Die stelde hem aan als zendeling voor Azië. In 1812 vertrok hij, samen met zijn vrouw, naar India. De Engelsen wilde hem echter uitzetten, omdat zending niet strookte met hun economisch activiteiten in hun kolonie. De Judsons vertrokken daarom het volgende jaar naar Birma (tegenwoordig Myanmar).

Zending in Birma
Aanvankelijk kon de familie Judson ongestoord hun werk doen. Adoniram bestudeerde drie jaar de Birmaanse taal en kreeg het onder de knie. In 1817 kwam zijn Birmaans/Engelse woordenboek uit en kort daarna het Matteüs Evangelie in het Birmaans. Zes jaar later had hij het hele Nieuwe Testament vertaald. Pas in 1819 hadden ze een bekeerling: Maung Naw. Toch sloeg hun zendingswerk niet aan bij de lokale Boeddhistische bevolking van Rangoon. Ze vonden het vooruitzicht van maar slechts een leven (geen reïncarnatie) en monotheïsme verwerpelijk.

De film
Het verhaal op de Dvd begint in 1824 wanneer Adoniram werd gearresteerd door de soldaten van de koning. Boeddhistische priesters hadden bij de koning van Birma beweerd dat hij een spion was voor de Britten, waarmee Birma toen oorlog had. Dan gaat het verhaal terug naar de begintijd van hun zending (1817). Ten gunste van het zendingswerk wilde Adoniram toen de koning tonen hoe waardevol het Evangelie is, maar hij sloeg dat resoluut af. Aanvankelijk had die actie geen directe gevolgen. Toch bleef er veel verzet van de lokale Boeddhistische priesters. Op bekering stond de doodstraf. Omdat een Amerikaanse vriend als arts naar het Koninklijke paleis werd geroepen tijdens een epidemie in het land, mochten de Judsons hem vergezellen om als tolk op te treden. Dan is de kijker terug in 1824 toen hij werd gearresteerd. Hij belandde als spion in de gevangenis. Eindigde daar hun zendingswerk?

Evaluatie
Deze inspirerende tekenfilm vat de hoofdpunten van het zendingswerk van de Judsons in Myanmar samen. Jammer is dat zijn levensverhaal niet helemaal wordt gevolgd en nogal wat zaken onbenoemd blijven. Toch laat het wel zien dat ondanks veel verdriet, problemen en uitzichtloosheid veel bereikt kan worden als het zaad eenmaal gezaaid is. De Dvd is Engels gesproken, maar heeft ondertiteling in Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Pools. Een aantal trailers van andere ‘Fakkeldrager’ Dvd’s zijn opgenomen. Deze Dvd is een aanrader.

Het verhaal van Adoniram en Ann Judson. Christian History Institute. Serie ‘De fakkeldragers’. Harderwijk, Transvision, c.30 min, € 5,99. ISBN: 1130307000034.