‘Venezolaanse overheid ziet de kerk als een bedreiging’

0
293
De overheid van Venezuela ziet de kerk als een bedreiging en belemmert de kerk in haar sociale en humanitaire werk. Dat is een van de conclusies die een researcher van Open Doors trekt uit gesprekken met Venezolaanse kerkleiders over de situatie in het land. Uit deze ontmoetingen bleek ook dat pastors op hun woorden moeten letten uit vrees voor gewapende strijders. Intussen neemt de economische malaise in Venezuela dramatische vormen aan.

De medewerker van Open Doors, zelf afkomstig uit Colombia, maakte de economische crisis van dichtbij mee, toen bleek dat ze nergens geld kon opnemen. Om iets te kunnen kopen was ze afhankelijk van anderen. Voor de Venezolaanse bevolking is de situatie natuurlijk veel schrijnender. De voedselprijzen stijgen enorm en worden voor steeds meer inwoners onbetaalbaar. Er staan lange rijen bij benzinestations. De aanvoer van water en elektriciteit wordt geteisterd door vele storingen. Veel Venezolanen weigeren daarom hun rekeningen te betalen en de door de staat gedreven energiebedrijven accepteren dat. De overheid reageert er luchtig op door te beweren dat de levering van water en licht een gratis service is.

Kerken worden in hun sociale en humanitaire projecten beperkt. Daarnaast probeerde de overheid een onlangs gevormde oecumenische raad van evangelicalen, katholieken, moslims en joden, te gebruiken om haar eigen ideologie te verspreiden. Omdat de raad daaraan niet wilde meewerken, begon de overheid een eigen ‘oecumenische raad’. Beide raden kwamen daardoor niet van de grond.

Veel pastors zijn geëmigreerd, waardoor de kerk gebrek aan leiding heeft. Pastors die zijn gebleven, kampen met dezelfde financiële problemen als hun landgenoten. Open Doors kreeg daarom het verzoek om Bijbels te brengen, aangezien ook deze te duur zijn geworden. Daarnaast moeten pastors op hun woorden letten, met name als gevolg van ‘Los Colectivos’. Dat is een beweging die door de vroegere president Hector Chávez in het leven is geroepen om in elke buurt ‘de revolutie te ondersteunen’. Het zijn zwaar bewapende groepen die de bevolking intimideren. Als Los Colectivos horen dat een pastor in een kerkdienst spreekt over zaken als corruptie, de rekrutering van jongeren of schending van mensenrechten, beschouwen zij dat als oppositie tegen de regering. Steeds vaker zijn pastors en priesters het slachtoffer van aanvallen. Evangelische en katholieke kerken hebben Open Doors dan ook gevraagd om deze incidenten te gaan vastleggen.

 “Er is niet een gemakkelijke oplossing aan te reiken, maar we gaan de kerk ondersteunen”, aldus de medewerker van Open Doors. “We gaan de kerken meer met elkaar verbinden en seminars geven over omgaan met vervolging. Daarvoor nodigen we pastors uit andere landen uit die daar ervaring mee hebben, zodat zij hun getuigenissen kunnen delen. Ook gaan we Bijbels en andere christelijke materialen brengen. Intussen breiden we ons onderzoek uit en gaan we incidenten registreren.”

Venezuela komt niet voor in de top-50 van de Ranglijst Christenvervolging. Met een score van 41 punten staat het land op nummer 71. Kerkleiders worden er in de gaten gehouden door overheid en paramilitaire groepen. Elke stellingname van een kerkleider die hun niet zint, wordt gezien als antirevolutionaire invloed die gestopt moet worden. Regelmatig worden pastors daarom ook beperkt in hun prediking, bedreigd en gearresteerd Ook komt het voor dat kerken worden aangevallen.

Foto: Foto Open Doors – pastor in Latijns-Amerika – foto ter illustratie

Bron: Open Doors