5.400 christenen in India aangevallen

0
460

Christenen in India staan onder zware druk van familie en hindoe-extremisten. In het eerste kwartaal van 2020 werden meer dan 5.400 christenen in dat land aangevallen om hun christelijke geloof. Het aantal incidenten ligt iets hoger dan vorig jaar in dezelfde periode.

Volgens partners van Open Doors in India is het cijfer van 223 incidenten en 5.400 getroffen christenen slechts het topje van de ijsberg. Dit gaat om de gevallen die gemeld zijn, maar van de in totaal 66 miljoen christenen in India heeft 70% elke dag te maken met vervolging. Meldingen uit afgelegen gebieden zijn schaars en ook raken Indiase christenen gewend aan vervolging. Incidenten worden door hen bestempeld als het normale leven voor een christen.

594 christenen werden fysiek aangevallen vanwege hun geloof. Familieleden slaan christenen en leden van de gemeenschap mishandelen christenen omdat ze niet deelnemen aan hindoerituelen. 25% van dit fysieke geweld was gericht tegen kinderen bijvoorbeeld omdat een familielid pastor in een kerk is. Daarnaast wordt christenen regelmatig de toegang ontzegd tot de dorpsbron of de dorpswinkel.

276 christenen werden gearresteerd en ondervraagd of korte tijd gevangen gezet. Het ging meestal om een valse beschuldiging van gedwongen bekeringen of het misleiden van mensen om tegen een financiële vergoeding christen te worden.

Er zijn veel meldingen van door politie verstoorde bijeenkomsten. In een geval wilde een pastor aangifte doen van een aanval door hindoefanatici. De pastor werd gearresteerd en drie dagen vastgezet. Hij werd gesommeerd te stoppen met de gebedsdiensten.

Aanvallen op kerken werden 86 keer gemeld. Vijfentwintig kerken werden na de aanval gesloten waardoor 750 gelovigen niet meer naar een kerk kunnen. 61 kerkdiensten werden onderbroken door een inval waardoor 1.800 gelovigen geïntimideerd werden. Christenen werden seksueel misbruikt, gedwongen uitgehuwelijkt, ontvoerd, verstoten, gedwongen bekeerd tot het hindoeïsme, gedwongen te verhuizen, geweigerd om een christelijke begrafenis te houden en winkels werden vernield.

Ondanks de mishandelingen en het onrecht volharden de vervolgde christenen in geloof. Vijay* werd christen door het getuigenis van een oom. Zijn familie was furieus, ze mishandelden hem en zijn ouders wezen hem de deur. Hij werd verstoten door zijn familie. Vijay ontving hulp via Open Doors en reageerde: “Ik ben er zeker van dat ik er niet alleen voor sta. De mishandeling van mijn eigen familie heeft me naar mijn familie in Christus gedreven. Doordat jullie me de liefde van Christus hebben laten zien, ben ik van plan om deze liefde aan mijn familie te laten zien.”

India staat al twee jaar in de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging. Vanwege de aanhoudende druk op de kerk wordt de gebedscampagne voor India met een jaar verlengd tot eind 2021.

Tekst & Foto: Open DoorsFoto: kerk in centraal India – ter illustratie.