Dertig jaar geleden stopte Bijbelsmokkel naar Oost-Europa

0
309
Het is dertig jaar geleden dat een bres geslagen werd in het IJzeren Gordijn. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Ook voor organisaties als Open Doors betekende dat het einde van een tijdperk. Tot die datum werden honderdduizenden Bijbels en christelijke boeken naar Oost-Europa en de toenmalige Sovjet-Unie gesmokkeld. Met de herwonnen vrijheid van godsdienst was smokkelen niet meer nodig.

Het waren altijd spannende momenten voor Bijbelkoeriers om aan de grens met het Oostblok te staan. Vooral de grensovergang bij Hegyeshalom in Hongarije was berucht. Vurig baden de koeriers dat de kostbare lectuur, verstopt in de vloer van hun camper of caravan, niet gevonden werd. Bij 98% van de reizen kwam die wens uit en konden vervolgde christenen even later hun bestelde Bijbels in ontvangst nemen.

Dit was voor de vervolgde kerk de enige manier om aan Bijbels te komen. Zelf Bijbels drukken of invoeren was onmogelijk. De overheden van Oost-Europese landen beseften maar al te goed dat Bijbels de kerken zouden laten groeien. Deze toevoer afsnijden betekende dat het aantal christenen zou afnemen.

Soms ging het mis. Daar weet woordvoerder Klaas Muurling van Open Doors alles van. Samen met zijn vrouw Anneke reisde hij in 1986 naar Rusland om christenen te voorzien van Bijbels en christelijke lectuur. Eenmaal aangekomen bij de grens tussen Slowakije en Oekraïne bleek dat zij die dag de enige toeristen waren die de grens zouden passeren. Vijftien grensbeambten wreven zich in de handen, want eindelijk hadden ze iets te doen. Na vier uur wachten werden de smokkelaars erbij geroepen. Muurling: “Toen bleek dat ze een gat van 10 centimeter doorsnee in de vloer hadden geboord. En daarmee was onze hoop om christenen met Gods Woord te bemoedigen de grond in geboord. De Bijbels waren gevonden. We werden gearresteerd en drie dagen verhoord door de KGB. Uiteindelijk werden we vrijgelaten, maar onze auto, de caravan en de lectuur werden inbeslaggenomen.”

Kort na de val van de muur werd het mogelijk om Bijbels legaal naar Roemenië te brengen. Tientallen busjes reden erheen. Begin jaren negentig bracht Open Doors zelfs een miljoen Nieuwe Testamenten naar Rusland. Anne van der Bijl had de leiding van de Orthodoxe Kerk dit aanbod gedaan en tot ieders verrassing werd het geaccepteerd. Openlijk per vrachtwagen werd de lectuur afgeleverd. Open Doors-medewerkers deelden zelfs Nieuwe Testamenten uit in een Russisch werkkamp.

Later werd uit archieven van de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst, duidelijk dat deze dienst samen met de KGB het werk van Open Doors in de gaten hield. In het vijfjarenplan voor 1986-1990 van deze diensten stond dat Open Doors ‘onder een godsdienstige dekmantel’ probeerde om de socialistische staten te ondermijnen.

Dertig jaar geleden stopte het smokkelen van Bijbels naar Oost-Europa, maar niet naar andere plaatsen. Nog steeds is het ‘niet-officieel afleveren van lectuur’ aan de orde van de dag in het Midden-Oosten en verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. Ook zet Open Doors zich nog altijd in om vervolgde christenen in vele landen in het geheim te ontmoeten en te bemoedigen.

Zaterdag 9 november organiseert Open Doors haar landelijke dag in de Jaarbeurs Utrecht. Er is nog een beperkt aantal tickets beschikbaar, want de opkomst is groot. De gratis tickets zijn te verkrijgen via opendoors.nl/dag.

Bron: Open Doors / Fotobijschrift: Met deze auto en caravan reisden Klaas en Anneke Muurling in 1986 naar Rusland. Helaas werden de Bijbels ontdekt.